Raport informativ cu privire la Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitară asistată și reintegrare (RVAR) 2017 / IV (octombrie - decembrie 2017)

Aproximativ 16.759 de migranți din 94 țări-gazdă au solicitat sprijin din partea OIM, la nivel mondial, între 1 octombrie și 31 decembrie 2017, pentru a se întoarce acasă, în 135 de țări de origine. În comparație, între cele trei luni anterioare, în perioada 1 iulie - 30 septembrie 2017, aproximativ 17,450 de persoane au solicitat sprijinul OIM pentru a beneficia de Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată si reintegrare (RVAR). În total, în ultimele 6 luni ale anului 2017, 34.029 persoane au primit sprijin pentru a se întoarce în siguranță în casele lor. Aceasta înseamnă o scădere cu 31% față de aceeași perioadă din 2016, când 49.631 de persoane au fost sprijinite de OIM pentru a se întoarce acasă.

Read more...

OIM a lansat Raportul Mondial privind Migraţia pentru anul 2018

În data de 30 noiembrie 2017, OIM a lansat Raportul Mondial privind Migraţia pentru anul 2018. Raportul evidenţiază variaţiunile de tip geografic, demografic şi politic care conturează o înţelegere mai nuanţată asupra fenomenului de migraţie la nivel global. Folosind date şi informaţii de actualitate bazate pe studii de specialitate în domeniul migrației, raportul permite realizarea unei analize corecte, care surprinde complexitatea fluxurilor migratorii şi dinamica acestora.

Read more...

Raport informativ cu privire la programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată şi reintegrare (RVAR) 2017/II

Cifrele prezentate în acest buletin arată o scădere a numărului de beneficiari ai AVRR în primul semestru al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Acest lucru se datorează în principal unui volum mai mic din Spațiul Economic European (SEE) și al Elveției.

Această scădere poate fi explicată printr-o combinație de factori structurali și contextuali, care variază de la o țară la alta:

Read more...

Raport informativ cu privire la Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR) 2017 / III (iulie - septembrie 2017)

Până la sfârșitul lunii septembrie 2017, Programul de sprijin pentru Repatriere Voluntară umanitar Asistată şi Reintegrare (RVAR) a asistat un număr de 55, 577 de migranţi să se întoarcă în țările lor de origine.

Read more...

Raport informativ cu privire la Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitară asistată si reintegrare (RVAR) 2017 / I (ianuarie-martie 2017)

2017 a fost, până acum, un an de evoluții semnificative pentru migrația internațională. Evenimentele din Europa și din țările învecinate din Marea Mediterană, dar și în America Centrală, Asia de Sud-Est și Africa au demonstrat încă o dată, prea des, într-un mod tragic, că mobilitatea umană este o caracteristică inevitabilă a lumii contemporane. Aceste evenimente au arătat, de asemenea, că migrația la nivel mondial a atins o amploare și o complexitate, că soluțiile eficiente pot fi formulate doar printr-un răspuns concertat între toate părțile implicate. În acest context, migrația de întoarcere a câștigat o importanță din ce în ce mai mare pe agenda factorilor de decizie naționali și internaționali din întreaga lume, datorită impactului asupra țărilor gazdă, țărilor de tranzit, țărilor de origine și, bineînțeles, a migranților și a comunităților acestora. În 2017, programele de Repatriere Voluntar Asistată și Reintegrare (RVAR) au primit o recunoaștere politică reînnoită drept opțiune preferată de gestionare a migrației ilegale în cadrul unei abordări globale a gestionării fenomenului migrației.

Read more...