Raport informativ cu privire la Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR) 2018 / II (aprilie-iunie 2018)

În al doilea trimestru al anului 2018, 18.596 de migranți au fost asistați prin programele de repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR) pentru a pleca din 91 țări gazdă către 152 de țări de origine. Distribuția pe sexe arată că 76% au fost persoane de sex masculin, iar 24% erau femei. Totodată, 21% dintre aceștia erau minori iar 1,7% au fost identificați ca fiind victime ale traficului de ființe umane. În ceea ce privește victimele traficului, cel de-al doilea trimestru al anului 2018 a înregistrat o dublare a numărului de victime față de aceeași perioadă din 2017 (0.8%).

Per ansamblu, în prima jumătate a anului 2018 (ianuarie-iunie 2018), au fost asistați 32.516 migranți prin programele RVAR implementate în Spațiul Economic European și Elveția (SEE). În comparație cu primul, al doilea trimestru al anului 2018 a marcat o creștere accentuată a numărului de beneficiari asistați prin RVAR (18.596 comparativ cu 13.920 între ianuarie și martie). În comparație cu aceeași perioadă a anului 2017, există o ușoară scădere a numărului de migranți asistați prin programele RVAR (18.596 comparativ cu 19.380 între aprilie și iunie 2017).

În general, numărul de returnări voluntare în prima jumătate a anului 2018 a rămas relativ stabil față de aceeași perioadă a anului 2017.

Cifrele prezentate în acest buletin confirmă scăderea numărului de beneficiari AVRR din Spațiul Economic European (SEE) și Elveția. În mod similar, anul trecut, o astfel de scădere poate fi explicată printr-o combinație de factori structurali și contextuali, care variază de la o țară la alta: afluxul scăzut al migranților spre Europa și al cererilor de azil, schimbările în politicile naționale privind migrația și azilul, restricții în criteriile de eligibilitate RVAR. În schimb, datele confirmă creșterea numărului de returnări voluntare din țările de tranzit, în special din Niger, și creșterea numărului de returnări voluntare sud-sud, în special în Africa.

Nu în ultimul rând, în graficul care ilustrează dinamica asistenței RVAR în prima jumătate a anului 2018 pentru luna mai se observă o creștere bruscă a numărului de repatrieri voluntare. Acest lucru se poate explica în principal prin creșterea temporară a numărului de operațiuni RVAR din Niger, datorită numărului mare de migranți găzduiți în centrele de tranzit ale OIM din țară.

Pentru mai multe informații cu privire la dinamica asistenței RVAR în SEE și Elveția în prima jumătate a anului 2018, accesați raportul complet aici.