RVAR Etapa I - Progresul implementării programului de repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare în România (27 aprilie 2017 - 26 aprilie 2018)

Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR), implementat în perioada 2017-2020, are drept scop să contribuie la consolidarea managementului migrației în România prin repatrierea sigură, durabilă și reintegrarea socio-economică a 80 de migranți pe an până în 2020.

Pe 26 aprilie 2018, OIM România a încheiat prima etapă a acestui program. În ciuda tuturor provocărilor, prima etapă a fost una reușită, în special datorită faptului că OIM România a reușit să depășească indicatorii stabiliți la începutul programului, în 27 aprilie 2017.

Pe parcursul acestei primei etape (27 aprilie 2017 – 26 aprilie 2018), au fost înregistrate o serie de schimbări semnificative în ceea ce privește rutele migratorii către România. Peste 3.000 de imigranți au intrat illegal în România fie prin granița terestră, din Serbia și Bulgaria, fie prin Marea Neagră, un traseu neobișnuit, neașteptat și foarte rar folosit în trecut. Majoritatea au solicitat protecție internațională în România.

985 de migranți au participat la sesiuni de consiliere și informare cu privire la programul de repatriere voluntară la nivelul întregii țări. Indicatorul stabilit la începutul proiectului pentru sesiunile de informare și consiliere a fost depășit cu 328%. Acest lucru s-a datorat, în primul rând, numărului ridicat de migranți care au nevoie de informații și sprijin pentru a putea lua o o decizie cu privire la viitorul lor. În al doilea rând, depășirea plafonului stabilit initial s-a datorat și angajamentului colectiv al echipei de proiect și al actorilor cheie în cadrul procesului de implementare a proiectului. Un rol special revine Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) și structurilor sale locale, pentru asigurarea accesului la migranții aflați în instituțiile publice deschise și închise la nivel național (Otopeni, Arad, București, Giurgiu , Galați, Radauti, Somcuța Mare și Timișoara). Aceste centre au găzduit 81% dintre migranți consiliați în cadrul primei etape.

 

 

Asistență la plecare a fost acordată unui număr de 102 migranți (cu 22 de migranți peste plafonul stabilit pentru prima etapă de implementare) din peste douăzeci de țări de origine. Douăzeci și cinci de migranți din nouă șări de origine au beneficiat de cursuri de dezvoltare personală iar treizeci de persoane au beneficiat de asistență pentru reintegrare.

După cum reiese din graficul de mai jos, majoritatea migranților au fost consiliați în centrele de cazare ale IGI din București și din teritoriu. Migranții consiliați la sediul OIM au fost, în mare parte, persoane din rândul comunităților de migranți care locuiesc în București.

 

În ceea ce provește statutul migranților care au beneficiat de sesiuni de informare/consiliere, situația este următoarea:Asistență la plecare a fost acordată unui număr de 102 migranți, 30 de femei și 72 bărbați (cu 22 de migranți peste plafonul stabilit pentru prima etapă de implementare) din peste douăzeci de țări de origine. În ceea ce privește statutul migranților repatriați, solicitanții de azil care au renunțat la aplicația lor pentru protecție internațională, reprezintă grupul de persoane majoritar.

 

 

 

O parte din migranții care au ales să se întoarcă acasă au beneficiat si de un sprijin financiar pentru reintegrare care poate fi folosit, după sosirea în  țara de origine, pentru a deschide o mica afacere, pentru a închiria o casă/apartament sau pentru a cumpăra diverse bunuri necesare. În ceea ce privește utilizarea lui efectivă, acesta a fost folosit, în mare parte, pentru adresarea nevoilor identificate în cadrul sesiunilor de consiliere pentru reintegrare desfășurate înainte de plecare la sediul OIM România.