RVAR 2017 - repere cheie

2017 a fost un an esențial pentru Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). După aderarea la Sistemul Națiunilor Unite la 19 septembrie 2016, Organizația a sprijinit în mod activ procesul de negociere a Pactului Global privind migrația în condiții de siguranță, ordonată și regulată (GCM), care va fi adoptat în septembrie 2018.

Repatrierea și Reintegrarea, alături de alte arii tematice, au reprezentat o parte importantă a discuțiilor. La momentul publicării acestui raport, versiunea preliminară a raportului GCM includea un obiectiv (obiectivul 21) axat în mod specific asupra repatrierii și reintegrării, și care recunoaștea returnarea voluntară ca opțiune bazată pe drepturile omului care oferă posibilitatea migranților să se întoarcă cu demnitate în țara lor de origine. Totodată, era subliniată necesitatea de a încuraja reintegrarea durabilă a persoanelor repatriate în comunitatea lor prin crearea condițiilor propice pentru siguranța personală, securitate economică, incluziune și coeziunea socială.

În 2017, 72.176 de migranți au beneficiat de sprijinul asistat de returnare și reintegrare voluntară (AVRR) al OIM. Dacă urmărim doar cifrele, acest număr reprezintă o scădere de 27% față de 2016, în principal datorită unui volum mai mic de returnări voluntare din Spațiul Economic European (SEE) și Elveția. Acestea fiind spuse, numărul beneficiarilor AVRR în 2017 a rămas semnificativ mai mare decât în perioada 2005-2015 și ar trebui, prin urmare, să fie mai degrabă considerat ca reprezentând o situație de "întoarcere la normal" după un număr excepțional de mare de beneficiari asistați în 2016. Mai mult, câteva tipare observate în 2016, cum ar fi creșterea numărului de returnări voluntare din țările de tranzit, de exemplu din Grecia sau Niger, precum și creșterea numărului de returnări voluntare sud-sud, în special în Orientul Mijlociu și în continentul african, s-au confirmat anul trecut.

Programele de Repatriere Voluntară umanitar Asistată și Reintegrare (RVAR) oferă sprijin administrativ, logistic și financiar migranților care decid să se întoarcă acasă, dar nu dispun de mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Acesta include consilierea individualizată cu OIM și/sau partenerii săi și este adesea completată de asistență pentru reintegrare pentru a-i ajuta pe beneficiari să-și reconstruiască viața în cadrul comunităților în care se întorc.

Pentru mai multe informații puteți descărca raportul complet aici.