ACCESS: Raport evaluare de tip peer review

Raportul evaluării de tip peer review realizat în cadrul proiectului ACCESS este disponibil în limbile engleză și franceză. 

În baza acestui raport de evaluare, echipa de proiect a realizat un instrumentul de autoevaluare, disponibil pe pagina oficială a proiectului ACCESS: www.accessyouth.eu

Instrumentul de autoevaluare este un chestionar online, care permite tinerilor, lucrătorilor de tineret și factorilor de decizie, din diferite domenii, de a reflecta asupra proprilor practici şi a rezultatelor obţinute în urma vizitelor de lucru & evaluare de tip peer review, organizate în cadrul proiectului ACCESS. Acest instrument de autoevaluare poate fi utilizat în identificarea punctelor forte și a domeniilor de dezvoltare ulterioară, precum și pentru a evalua resursele propriilor organizatii și a structurilor care îmbunătățesc sau împiedică participarea politică a tinerilor.  

Conceptele utilizate în cadrul Autoevaluării vizează idealul participării și integrării tinerilor migranți în societate. Aceste caracteristici se referă la: participare; impact; motivare, încredere și sentimentul de apartenență; capacitate, cunoaștere și strategie. Rezultatele se bazează pe numeroase recomandări și cercetări ale Consiliului Europei, Comisiei Comunităților Europene, Comisiei pentru egalitatea de șanse și Comisiei pentru Drepturile Omului, Institutelor de Cercetare Socială și Analiză, Rețelelor de cercetare în domeniul politicilor pentru tineret. 

După completarea chestionarului, utilizatorul are posibilitatea de a descărca raportul rezultat în urma autoevaluării pentru a vedea unde se poziționează în cadrul grupurilor de referință selectate. De asemenea, raportul conține punctele tari și modele de bune practici colectate în timpul vizitelor de lucru & evaluare de tip peer review, organizate în cadrul proiectului ACCESS.  

Accesarea instrumentului de autoevaluare ACCESS nu necesită înregistrare, colectare și utilizare de date cu caracter personal. Datele culese în procesul de autoevaluare sunt în totalitate anonime. Aceste date sunt folosite, în mod anonim, doar în scopuri statistice.  

Înainte de a începe autoevaluarea, utilizatorul este rugat să selecteze un oraș din lista existentă pentru a fi informat corect cu privire la punctele tari și modele de bune practici din orașul respectiv, precum și pentru a compara cu rezultate înregistrate în alte orașe.  

Descarcă broșura în english