Internship

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) oferă studenților oportunitatea efectuarii unui stagiu de practică la biroul OIM de la București. Stagiul oferă posibilitatea dobândirii experienței profesionale de către studenți entuziaști, care doresc să urmeze o carieră în sfera relațiilor internaționale sau au un interes special în domeniul migrației.

Studenții selectionați pentru efectuarea stagiului de practică vor fi implicați direct în activitatea OIM în România. Lucrând sub directa coordonare a Șefului de Misiune, stagiarul va ajuta în activitățile operaționale ale Misiunii. 

Sarcinile pot include:

 • Asistență în aspectele operaționale ale programelor OIM sub directa supraveghere a Managerului de Proiect și coroborat cu personalul OIM
 • Participarea la întrunirile organizației legate de domeniile operaționale ale activității OIM
 • Interacțiuni cu partenerii organizației în chestiuni relevante pentru activitatea și misiunea OIM
 • Asistență în pregătirea rapoartelor situaționale și statistice asupra activităților desfășurate
 • Asistență în dezvoltarea de noi proiecte și extinderea proiectelor existente în domeniul migrației
 • Coordonare, atunci când este cazul, cu alte Misiuni OIM, în vederea facilitării dezvoltării și implementării de proiecte
 • Realizarea altor sarcini care pot fi atribuite
 • Asistență în sarcini administrative. 

Stagiile durează în general între două și șase luni, cu posibilitatea de reînnoire la  soclicitarea ambelor părți.  

 

Eligibilitate

În general Programul de Stagiu dorește să atragă tineri studenți talentați și absolvenți care:

 • au un interes secific în, sau ale căror studii au vizat, arii relevante programelor și activităților OIM;
 • dețin o bursă pentru un stagiu de practică în cadrul organizaților internaționale și/sau pentru care stagiul este necesar finalizării studiilor;
 • sunt sponsorizați de instituții guvernamentale/non-guvernamentale și sau mediul academic pentru a lucra în domenii relevante atât pentru OIM, cât și pentru sponsor;
 • sunt fie studenți ce se apropie de finalul studiilor și pregătesc o lucrare de disertație, fie recenți absolvenți, cu vârsta între 19 și 36 ani, care dețin mai puțin de doi ani de experiență profesională relevantă. 

 

Statutul unui stagiar 

Conform Reglementărilor și Regulior specifice personalul OIM, precum și acordurilor stabilite între OIM și țările membre cu privire la privilegii și imunități, stagiarii nu fac parte din categoria personalul OIM. Cu toate acestea, stagiarii au unele dintre aceleași drepturi și obligații similare personalului OIM.

Un stagiu la OIM nu generează dreptul la un viitor loc de muncă în cadrul Organizației. La încheierea perioadei de internship, stagiarilor le poate fi oferit, în anumite cazuri, un contract temporar în cadrul OIM. Mai mult, stagiarii pot oricând să candideze pentru posturile vacante, având statutul de canditați externi. 

 

Cum se solicită un stagiu

Următoarele documente trebuie trimise către Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul în România:

 • O scrisoare de la universitare confirmând înscrierea curentă la cursuri și data de absolvire;
 • O scrisoare de referință de la un cadrul academic cu vechime, care este pe deplin familiarizat cu performanțele studentului;
 • O scurtă scrisoare de intenție în care sunt precizate motivele pentru un stagiu la OIM, așteptările legate de această experiența și modul în care OIM poate beneficia de pe urmă acordării acestei posibilități;
 • Formularul ”Istoric Personal” (PHF -ul de mai jos);
 • CV-ul;
 • Dovadă asigurării de viață/în cazul unui accident într-una din locațiile unde stagiul va fi efectuat;
 • Adeverință medicală. 

 

Toate documentele mai sus menționate trebuie trimise prin:

 • poștă:  Strada Viitorului 11, 020602 Bucureși, Romania

sau

 

Ca regulă generală, aplicațiile vor constitui obiectul unui proces competitiv de selecție. De îndată ce vom găsi o oportunitate de stagiu compatibilă cu interesele și profiul dumneavoastră, vă vom contacta. 

 

Attachments:
Download this file (phf.xls)phf.xls[ ]89 Kb