Achiziție de materiale de informare Interact plus, REACT_Ro

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, solicită achiziția de servicii pentru realizarea de materiale de informare în cadrul proiectelor:

 • Interact Plus – Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural (Nr. contract FAMI/17.02.01)
 • REACT_Ro: Resurse educaționale pentru învățarea limbii române și acomodare culturală a BPI și RTT în România (Nr. contract FAMI/17.03.03)

conform anunțului de selecție disponibil AICI.

Achiziție de materiale de vizibilitate Interact plus, STARRT II

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, solicită achiziția de materiale de vizibilitate în cadrul proiectelor:

 • Interact Plus – Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural (nr. contract FAMI/17.02.01)
 • STARRT II – Servicii de Transfer şi Asistenţă pentru 80 de Refugiaţi Relocaţi din Turcia (nr. contract FAMI/16.05.02)

conform anunțului de selecție disponibil AICI.

Relansare: Cerere de oferta servicii de organizare evenimente

RELANSARE CERERE DE OFERTĂ

PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR)

 

I. Cadru general

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează proiectul cu finanţare nerambursabilă, Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR), din Programul Naţional - Fondul pentru Azil, Migrație, și Integrare, contract nr. 17.01.02, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Proiectul are 3 etape anuale a câte 12 luni și se desfăşoară în perioada Mai 2017 – Aprilie 2020.

 

Conform contractului de finanțare, în cadrul acestui proiect este prevăzută realizarea a 6 evenimente.

Read more...

CERERE DE OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI INTERACT Plus - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural (nr. contract FAMI/17.02.01)

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, solicită achiziția de servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Interact Plus – Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural (nr. contract FAMI/17.02.01), conform anunțului de selecție disponibil AICI.

Cerere de ofertă pentru servicii de asistență pentru un refugiat din Siria relocat la Brașov

Organizaţia internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează în parteneriat cu Fundaţia Schottener Servicii Sociale proiectul STARRT I – Servicii de transfer şi Asistenţă pentru Refugiaţi Relocați din Turcia.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, Fondul Național pentru Azil, Migrație și Integrare, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

 

Conform contractului de finanțare în cadrul acestui proiect, sunt prevăzute servicii de asistență pentru un migrant din Siria care urmează a fi relocat în Brașov.

Prin prezenta cerere vă rugăm să ne transmiteți o ofertă de preț pentru servicii de asistență pentru un migrant din Siria care urmează a fi relocat în Brașov. Am aprecia transmiterea ofertei pâna la data de 19 aprilie 2017, prin e-mail, la adresa procurement.ro@iom.int.

Serviciile pentru care vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț sunt pentru o perioadă de asigurare a asistenței de 60 de zile, dintre care 15 zile activități de pregătire și coordonare cu OIM și Fundația Schottener, și 45 de zile de asistență directă pentru persoana relocată, care include:

·         Sprijin pentru organizarea unui eveniment local înainte de relocarea efectivă. La eveniment vor participa experţi ai OIM România şi ai IGI. 

·         Acordarea unui pachet cu bunuri de bază la sosirea în Brașov.

·         Acordarea de asistenţa materială directă – va fi acordată în funcție de nevoile specifice ale  migrantului.

 • Realizarea dosarului de anchetă socială.
 • Înscrierea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi plata asigurării medicale pentru două luni
 • Sprijin medical complementar (consultaţii medicale/medicamente, analize medicale)
 • Asistenţă psihologică
 • Asistenţă juridică
 • Sprijin pentru identificarea unui spaţiu de cazare pentru etapa ulterioară celor 45 de zile de asistenţă în proiectul STARRT I

·         Organizarea unui curs de iniţiere în limba română şi orientare culturală.  Cursul va avea o frecvență de 10 ore/săptămână timp de 45 zile.

 • Organizarea săptămânal de activități socio-culturale și recreative. Acestea includ participarea la spectacole și evenimente sportive, realizarea de vizite la obiective culturale (ex. muzee, cinema etc.), excursii etc.
 • Relaţionare cu autorităţile publice locale cu atribuţii în integrarea migranţilor şi cu comunităţile de migranţi.

 

Notă:

 • Durata maximă a contractului este de 60 de zile.
 • Organizația  va asigura raportarea tehnică și financiară către OIM România pe toată durata contractului.
 • OIM România va pune la dispoziția organizației documentele suport pentru realizarea raportării.
 • Costurile pentru acordarea de sprijin material, pachet de bun venit, chirie sunt incluse în bugetul aprobat al proiectului și sunt gestionate de OIM, Biroul în România.

 

Bugetul propus (conform Formularului anexat) va include costurile pentru:

·         Salariul consilierului desemnat de organizaţie să asiste persoana relocată (cu toate contribuțiile pentru angajat și angajator).

·         Servicii de contabilitate.

·         Organizarea evenimentului local (cu participarea reprezentaţilor autorităţilor publice local, ai comunităţilor de migranţi, maxim 25 de participanţi).

·         Consumabile.

·         Chirie, comunicații, transport local  (dacă este cazul).

·         Organizare activităţi recreative şi socio-culturale.

 

Cheltuielilor mai sus menționate li se pot adăuga și alte tipuri de costuri pe care organizația le consideră relevante pentru buna desfășurare a activității.