RELANSARE - Achizitie servicii de închiriere apartamente sau servicii cazare în regim hostel în București (2)

I. Cadru general

Organizaţia internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează în parteneriat cu Fundaía Schottener Servicii Sociale proiectul STARRT I – Servicii de Transfer şi Asistenţă pentru Refugiaţi Relocaţi din Turcia (nr. contract FAMI/16.05.01).

II. Obiectivul selecţiei

(a) Închirierea de apartamente în Bucureşti (inclusiv în regim hotelier pentru 45 de zile),  începând cu luna Iunie 2017, după cum urmează:

·         1 apartament cu 3 camere pentru o familie cu 5 persoane (2 adulţi şi 3 copii)

·         1 apartament cu 3 camere pentru o familie cu 5 persoane (4 adulţi şi 1 copil)

SAU

(b) Cazare în regim hostel în Bucureşti pentru 45 de zile, pentru:

  • O familie cu 5 persoane (2 adulţi şi 3 copii)
  • O familie cu 5 persoane (4 adulţi şi 1 copil)

III. Cerinţe

Se au în vedere următoarele:

a)  în cazul închirierii de apartamente

  • Acestea să fie bine întreținute, mobilate, utilate și aproape de metrou/mijloace de transport în comun în zonele Colentina, Dristor/Liviu Rebreanu.
  • Să fie amplasate în proximitatea unor instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli).

 

b) în situația cazării în regim hotelier sau hostel:

  • Persoanele cazate trebuie sa aibă acces la spaţiu pentru gătit şi spălătorie.

 

IV. Documente necesare

Vă rugăm să ne trimiteţi:

·         oferta pentru serviciile menţionate mai sus care să cuprindă:

o   o prezentare detaliată a apartamentelor sau a ofertei de cazare în regim hostel (inclusiv fotografii);

o   indicaţii privind data/datele la care apartamentele /hostelul pot fi ocupate;

o   modalităţile de plată;

  • propunerea financiară (a se completa documentul ataşat).
  • certificatul de înregistrare al firmei (in cazul persoanelor juridice), în copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal.

 

Nota: pot trimite oferte şi persoane fizice. Daca oferta este selectată, se va încheia contract de închiriere pe care persoana fizică trebuie să-l înregistreze la administraţia financiară de care aparţine.

 

V. Criterii de selecție

  • conformitatea cu cerinţele de la punctele III şi IV de mai sus, în caz contrar ofertele vor fi respinse
  • preţul: ofertele vor fi evaluate având în vedere costul cumulat al sumelor defalcate (chirie, utilităţi, etc). Va fi selectată oferta cu cel mai mic preţ total.

 

VI. Data limită

 

Data limita de transmitere a ofertelor a fost prelungita pana la data de 5 mai 2017, ora 13h00. Oferta trebuie să includă toate  documentele menţionate la punctul IV.

 

Documentele vor fi transmise prin e-mail, la următoarea adresă: procurement.ro@iom.int

 

VII. Contact

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon: 021-211.45.65, 0735-161.141, e-mail: procurement.ro@iom.int.

 

Menționăm că se bucură în România de aceleași privilegii și imunități ca acelea acordate agențiilor specializate ale Națiunilor Unite. OIM are statut diplomatic.