Cerere oferta achizitii servicii audit financiar

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, solicită servicii pentru audit proiect INTERACT – Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și multicultural (FAMI/15.03.01)