Cerere de ofertă creatie si productie videoclipuri si materiale informative

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează în parteneriat cu Biroul Migraţie şi Azil din Republica Moldova (BMA) şi cu sprijinul OIM Moldova şi al Inspectoratului General pentru Imigrări din România proiectul Consolidarea capacităţii de coordonare instituţională a Biroului Migraţie şi Azil în domeniul recepţiei, admisiei, reglementării şederii şi integrării străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Proiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din România în cadrul schemei de finanţare Asistenţă pentru Dezvoltare (AOD).

 

II. Obiective

Prezenta cerere de ofertă vizează achiziţia de servicii de:

a)      creaţie şi producţie a trei videoclipuri.

b)      creaţie layout şi tipărire materiale informative.

 

Vă adresăm rugămintea de a ne transmite oferte de preț per serviciu (videoclipuri, creaţie layout şi machetare pliant şi broşură/ghid, traducere materiale informative, tipărire pliante şi broşură, livrare pliante şi broşură la sediul BMA din Republica Moldova) în RON/MDL, cu TVA evidențiat separat pentru serviciile de mai jos.

 

 

III. Cerinţele tehnice OIM

 

a)      Creaţie şi producţie a trei videoclipuri (câte unul pentru fiecare componentă de mai jos)

 

Scopul videoclipurilor este de a contribui la o mai bună informare şi conştientizare a străinilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova cu privire la:

·         Oportunităţile de documentare (descrierea mecanismului de deservire a străinului pas cu pas la Ghișeul Unic de Documentare a Străinilor, și anume: informarea/consilierea, rândul electronic, depunerea actelor, achitarea taxelor, obținerea actului ),

·         Măsurile şi serviciile de integrare socio-economică disponibile în Republica Moldova  pentru resortisanții unor țări terțe (RTT), drepturile și obligațiile acestora, modalitatea de accesare a serviciilor disponibile pentru ei și instituțiile care au atribuții în domeniul integrării, modalitatea de acordare a sprijinului de integrare.

·         Aspecte legate de diversitate culturală (speciful Republicii Moldova (capitala, moneda, simboluri etc.), reguli zilnice de comportament în societate (modul de a saluta, interacțiunea cu alți oameni, aspecte culturale).

Videoclipurile vor fi corelate între ele, astfel încât mesajul transmis să fie unic, iar informaţia atractivă şi stilizată. Pentru creşterea atractivităţii, nu excludem realizarea videoclipurilor sub formă de film de animaţie şi prezenţa aceloraşi personaje în toate videoclipurile.

Videoclipurile vor avea fiecare o durată de 2.30 minute şi subtitrare în limbile română, rusă, engleză, franceză, arabă şi turcă.

Ca exemplu, videoclipuri similare pot fi consultate aici:

 

https://www.youtube.com/watch?v=NG8OWvnqEgM

 

http://usmf.md/galerie-2/galerie-video/

 

b)      Creaţie layout şi tipărire materiale informative

 

Ÿ   Realizarea layout-ului, creaţiei şi machetării pentru pliant şi broşură/ghid informativ.

Ÿ   Tipărirea unui pliant, într-un tiraj de 6 000 de exemplare, cu informaţii care promovează serviciile de integrare a străinilor în Republica Moldova. Pliantul va fi tipărit în limbile română, rusă, engleză, franceză, arabă, turcă.

Ÿ   Tipărirea unei broşuri/ghid informativ de orientare culturală, într-un tiraj de 4 000 de exemplare. Broşura/ghidul va conţine informaţii şi aspecte relevante pentru un străin care soseşte şi se stabileşte în Republica Moldova (aşezare geografică, moneda, capitala, norme esenţiale de conduită etc). Broşura va fi tipărită în limbile română, rusă, engleză, franceză, arabă şi turcă.  Estimăm că o broşură va avea aproximativ 6 pagini.

Ÿ   Livrarea pliantelor şi broşurilor la sediul BMA din Republica Moldova.

 

Materiale

Specificații tehnice

 

Nr. total

(buc.) din care

 

Română (buc.)

Rusă

(buc.)

Engleză (buc.)

Franceză (buc.)

Turcă (buc.)

Arabă

(buc.)

 

Pliant

 

Format finit 16x16 cm

Format desfășurat 16 x 48 cm

Hârtie 170 gr/mp DCL

Faltuit în 3

Color

6000

1000

1000

1000

500

1000

1500

 

Broșură/Ghid

 

Format A5

Hârtie 150 gr/mp DCL (interior)

Coperta 250 gr/mp DCL, plastifiată, lăcuire selectivă

Color

4000

1000

1000

500

250

250

1000

 

 

Bugetul  este alcătuit din două surse de finanţare diferite, astfel:

 

·         35.700,00 RON (sau 175.094,00 MDL) din finanţarea acordată proiectului prin schema de finanţare a Ministerului Afacerilor Externe din România şi

·         32.176,00 RON (sau 157.760,00 MDL), buget al Biroului Migraţie şi Azil din Republica Moldova (BMA).

 

Contractual, cele două surse de finanţare vor fi reflectate în funcţie de regulile specifice OIM şi BMA.

 

Dorim să menționăm următoarele:

Ÿ   Textele în limba română pentru materialele informative şi videoclipuri vor fi elaborate de Biroul Migraţie şi Azil din Republica Moldova şi frunizate de OIM.

Ÿ   Traducerile acestor texte vor fi efectuate de prestatorul de servicii.

Ÿ   OIM va furniza toate detaliile privind cerinţele de identitate vizuală specifice Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), BMA şi proiectelelor co-finanţate de Ministerul Afecerilor Externe din România în cadrul schemei de Asistenţă pentru Dezvoltare, precum şi elementele necesare (sigle, informaţii tip disclaimer etc).

Ÿ   Toate materialele vor fi tipărite după furnizarea de către OIM şi BMA a „Bun de tipar”.

IV. Criterii de selecție

1.       Conformitatea cu cerințele tehnice.

2.       Calitatea portofoliului de materiale realizate – 20 puncte. Ofertantul va transmite în format electronic cel puţin două materiale realizate de către acesta şi o scurtă descriere a experienţei similare cu obiectul prezentei cereri de ofertă

3.       Creativitate layout materiale informative– 20 puncte. Ofertantul va prezenta în format electronic două sugestii de layout pentru pliant şi broşură.

4.       Creativitate videoclipuri – 20 puncte. Ofertantul va prezenta o propunere în format print cu minim 5 (cinci) cadre de videoclip.  

5.       Prețul total – 40 puncte

Nota: Nerespectarea cerinţelor tehnice conduce la respingerea ofertelor. 

 

V. Contactarea OIM

Contactele între OIM şi ofertanţi sunt strict interzise pe perioada întregii proceduri cu excepţia următoarelor condiţii:

 

·      La solicitarea de clarificări a ofertantului, OIM are dreptul să furnizeze informaţii suplimentare, doar cu scopul clarificării naturii contractului sau a produselor solicitate.

·      Orice solicitare de clarificări trebuie facută în scris la adresa de e-mail procurement.ro@iom.int şi/sau numărul de fax +40 21.211.44.54.

·      Solicitările de clarificări sosite cu mai puţin de 2 zile înaintea termenului limită de depunere, nu vor fi procesate.

·      Copii ale solicitărilor de clarificări, incluzând răspunsurile furnizate, vor fi transmise tuturor ofertanţilor care s-au arătat interesaţi de cererea de ofertă, fără a dezvălui numele ofertantului care a făcut solicitarea de clarificări.

·      OIM poate, din proprie iniţiativă, să informeze părţile interesate, de orice eroare, inadvertenţă, omisiune, sau orice fel de altă greşeală în textul prezentei cereri de ofertă.

Orice informaţie suplimentară, inclusiv cele menţionate mai sus vor fi postate la adresa: http://www.oim.ro/index.php/ro/administrativ/achizitii. Website-ul este actualizat periodic şi este în responsabilitatea ofertantului să verifice dacă au apărut modificări în perioada de depunere.

 

VI. Modul de trimitere a ofertelor

Ofertele vor fi  transmise prin e-mail, pana la data de 2 septembrie 2016, ora 15:00, la adresa procurement.ro@iom.int cu titlul e-mailului:

 “CERERE DE OFERTĂ PENTRU MATERIALE INFORMATIVE”

E-mailul va contine datele de identificare ale firmei care trimite oferta şi va avea anexate:

·         propunerea administrativă (Formular 1);

·         propunerea financiară (Formular 2);

·         propunerea tehnică (nu există un formular specific pentru această propunere, ofertantul are libertatea de a alege formatul de propunere pe care îl consideră cel mai potrivit). Propunerea tehnică va include propunerile de layout pentru pliant şi broşură, precum şi propunerea de cadre pentru videoclipuri.

·         cel puţin două materiale realizate de către acesta şi o scurtă descriere a experienţei similare cu obiectul prezentei cereri de ofertă.             

 

Trimiterile întârziate[1] nu vor fi acceptate.

 

VII. Calendar estimativ

Nr.

crt.

Activitate

Data estimată

1.

Lansarea cererii de ofertă

18.08.2016

2.

Primirea de clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

26.08.2016

3.

Răspunsul la clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

31.08.2016

4.

Termenul limită de depunere a ofertelor

02.09.2016, ora 15.00

5.

Evaluarea ofertelor

05.09.2016

7.

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării ofertelor

06.09.2016

8.

Semnarea contractului/POului

Având în vedere că OIM este organizaţie internaţională, utilizează un model standard de contract/PO. Acest model este disponibil în Formular 3.

Menţionăm că serviciile vor trebui finalizate cel mai târziu la data de 25 octombrie 2016.

09.09.2016

 

Menţionăm că OIM se bucură în România şi Republica Moldova de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca acelea acordate agenţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. OIM are statut diplomatic.[1] Ofertele primite după data şi ora limită de trimitere, vor fi considerate întârziate.