Cererea de oferta pentru realizarea de materiale de informare

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, solicită achiziția de materiale de informare în cadrul proiectului INTERACT - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și multicultural (număr contract FAMI/15.03.01), conform anunțului de selecție anexat.