Cererea de oferta servicii contabile ANEIR

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, solicită servicii contabile pentru Asociația Națională a Importatorilor și Exportatorilor din România (ANEIR) în cadrul proiectului  INTERACT -  Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și multicultural (număr contract FAMI/15.03.01), conform anunțului de selecție disponibil AICI.