Cerere de ofertă pentru achiziția de materiale de vizibilitate_07 mai 2015

Vă invităm să participați la procedura de cerere de ofertă, în cadrul proiectului "Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România (IF/11.01-01.01/2013)". 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi documentele anexate acestei cereri. 

Data limită de depunere: 14 mai 2015, ora 17:00.