Cerere de oferta pentru achizitia de servicii de audit financiar

Cerere de ofertă pentru achiziția de servicii de audit financiar pentru proiectele "Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România" și "Sprijinirea programelor de repatriere voluntară asistată și reintegrare (RVAR) în România". 

Cerere de oferta

Formular 1 Raport de audit si termeni de referinta

Formular 2 Propunere financiara

Formular 3 Propunere tehnica

Formular 4 OIM model contract bilingv

 

CLARIFICARI

CLARIFICARI 2

 

Data limită pentru depunerea ofertelor este 2 decembrie 2014, ora 17:00.