Selecție expert în domeniul social/juridic

Selecție expert pentru dezvoltarea și redactarea unei broșuri privind accesul resortisanților țărilor terțe la sistemul asigurărilor sociale și sistemul juridic și a unui document de analiză a legislației aplicabile în domeniul integrării străinilor. 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România implementează proiectul „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România”.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, Programul General Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii, Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2013 prin Inspectoratul General pentru Imigări.

I. Despre proiect

Obiectivul general

Proiectul sprijină integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe  în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România.


Publicul ţintă

 • Principalul grup ţintă al proiectului este format din străinii din state non UE aflaţi în prezent cu ședere legală pe teritoriul României.
 • Instituţii/autorităţi locale şi alte organizaţii care lucrează cu migranţi la nivel local în cele 15 oraşe în care se desfășoară proiectul.

 

Orașele în care se desfășoară

Ÿ15 orașe din România: Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Tg. Mureş, Timişoara. În fiecare dintre aceste orașe funcționează un centru pentru informarea străinilor care oferă acestora informații, servicii și asistență adaptată nevoilor lor. 

 

II.    Obiective

Acești termeni de referință vizează selecția unui expert pentru:

 • Realizarea unei broșuri privind accesul la sistemul asigurărilor sociale și juridic al străinilor aflați cu ședere legală în România.
 • Implicarea în realizarea unui document în care este analizată coerenţa legislaţiei naţionale în domeniul integrării străinilor.

 

III. Scopul serviciilor solicitate

Serviciile expertului sunt solicitate pentru:

 • realizarea unei broșuri care să cuprindă informații legate de: sistemul asigurărilor sociale din România (inclusiv: modalitatea în care străinii pot fi incluși în sistemul asigurărilor sociale, beneficiile includerii în sistem acestora) și sistemul juridic din România și accesul străinilor la acesta.
 • a sprijini OIM în elaborarea unui document în care să fie analizată coerența legislației naționale aplicabile în domeniul integrării străinilor. Documentul va include referi la drepturile pe care RTT le au conform legii, tipurile de şedere în România, serviciile la care migranţii au acces şi la eventualele lacune/discontinuităţi/discrepanţe legislative. Documentul va evalua și în ce măsură RTT stabiliţi în România pot accesa serviciile disponibile pentru ei şi îşi pot obţine drepturile legale. De asemenea, documentul va include propuneri de ameliorare legislativă fundamentate.

 

Notă:

1. Broșura va fi redactată în limba română, într-un limbaj simplu și accesibil. Termenul limită pentru finalizarea acesteia este 30 octombrie 2014.

2. Expertul va participa la grupul de lucru privind legislația organizat în cadrul proiectului. Acesta se va desfășura timp de 2 zile în luna noiembrie 2014. La grupul de lucru vor participa reprezentanți ai instituțiilor centrale cu atribuții în domeniul integrării (ex. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației naționale, Ministerul Sănătății etc). Documentul rezultat în urma acestui grup de lucru trebuie finalizat până în data de 30 martie 2015.

 

IV. Condiții de participare

Pentru a fi considerați eligibil candidații trebuie:

 • să fie absolvenți de studii superioare, de preferință în domeniul juridic/științe sociale.
 • să poată demonstra cunoștințe și experiență în dezvoltarea și redactarea de materiale de informare (ex. broșuri, ghiduri etc) adresate de preferință migranților sau altor categorii de cetățeni.
 • reprezintă un avantaj cunoașterea și analiza legislației europene și naționale în domeniul integrării străinilor din afara Uniunii Europene și a Sppațiului Economic European.

 

V. Documente necesare

În cazul în care sunteţi interesaţi de prestarea acestui serviciu vă rugăm să ne transmiteţi:

 • CV-ul în format Europass.
 • Fotocopii ale documentelor de studii.
 • Fotocopii ale certificatelor și/sau diplomelor care atestă alte tipuri de pregătire/formare.
 • Un calendar pentru realizarea celor două materiale.
 • O propunere de conținut pentru broșură și documentul de analiză a legislației aplicabile străinilor aflați în România (cel mult o pagină/document realizat).
 • Exemple de materiale redactate.
 • Ofertă financiară într-un plic separat. Oferta trebuie transmisă în lei, fără TVA.

 

VI. Criterii de selecție

 • Calitatea propunerii tehnice – 60%.
 • Prețul – 40 %.

 

VII. Data limită

Dacă sunteţi interesaţi de prestarea serviciilor de organizare a evenimentelor mai sus menționate, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 25 septembrie 2014 oferta dumneavoastră care să ţină cont de precizările de mai sus prin poștă, la adresa:

Organizația Internațională pentru Migrație

str. Viitorului, nr. 11, sector 2, București

cod poștal 020602

În atenția doamnei Simona Boancă

 

Pentru orice alte informații vă stăm la dispoziție la: tel +40-21-212.02.65 sau +40-21-211.45.65, fax +40-21-211.44.54

e-mail:  sboanca@iom.int

Menţionăm că OIM se bucură în România de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca acelea acordate agenţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, are statut diplomatic şi misiune umanitară şi nu este rezident fiscal în România.