Selecție organizație non guvernamentală din județul Iaşi

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, dorește să colaboreze cu o organizație non guvernamentală din județul Iaşi pentru implementarea etapei a treia a proiectului „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România”.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul anual 2013, în cadrul Programului General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, prin  intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări. Etapa a treia a proiectului se desfăşoară în intervalul august 2014 – iunie 2015.

Proiectul își propune:

 1. să sprijine, prin intermediul a 15 centre de informare și consiliere, integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora.
 2. să îmbunătăţească colaborarea cu instituţiile/autoritățile centrale și locale cu atribuţii în domeniul integrării străinilor în România.

Beneficiarii proiectului:

      (a) beneficiarii principali ai proiectului

 • străinii din state non-UE cu ședere legală în România.

      (b) beneficiarii secundari

 • organizaţii, autorităţi şi instituţii centrale şi locale care lucrează cu migranţi şi gestionează serviciile disponibile pentru aceştia în România.
 • comunitățile locale.
 • mass-media.

Locuri de desfășurare:

Proiectul se desfășoară în următoarele orașe din România: Bucureşti (inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.

Rolul Centrelor de Informare și Consiliere (CIS):

Centrele de Informare a Străinilor (CIS) au fost înființate pentru a sprijini și facilita integrarea străinilor din state terțe în comunitea romanească. Prin intermediul consilierilor din centrele de informare, străinii pot beneficia de informații, asistență și servicii adaptate nevoilor lor.

De asemenea, centrele asigură raportarea tehnică și financiară către OIM pe toată durata de implementare a proiectului

Servicii oferite de centrele de informare și consiliere

 • informare/consiliere cu privire la șederea în România (ex. schimbarea permisului de ședere, documente necesare pentru prelungirea șederii în România, orientarea către instituțiile relevante etc);
 • informare/consiliere și asistare pentru accesarea serviciilor medicale şi înscrierea în sistemul de asigurări de sănătate;
 • informare/consiliere pentru accesarea sistemului educaţional din România (ex. înscrierea la şcoală, echivalarea şi recunoaşterea diplomelor etc);
 • acordarea de sprijin pentru acoperirea unor nevoi materiale/medicale dacă migranții se află în situații de vulnerabilitate/de dificultate;
 • sprijin pentru soluționarea diverselor situații cu care migranții se întâlnesc în România: asistență pentru găsirea unei locuinţe, înscrierea copiilor la şcoală sau la grădiniţă, realizarea unui CV pentru accesarea pieței muncii în România și medierea în vederea facilitării relației cu posibili angajatori, etc.
 • sprijin în relația cu instituțiile/autoritățile locale.

Selecția organizației

OIM va face selecția organizației în funcție de următoarele criterii:

 1. Capacitatea materială: asigurarea spaţiului pentru funcţionarea centrului şi asigurarea dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii.
 2. Capacitatea de a asigura prezența în centru a unui lucrător cu normă întreagă sau a doi lucrători cu jumătate de normă pe durata programului zilnic al centrului, vorbitor/i al/ai cel puțin unei limbi străine de circulație internațională și cu experiență în domeniul asistenţei sociale, al informării/asistării migranţilor/cetăţenilor și a persoanelor vulnerabile/cu nevoi speciale.
 3. Capacitate de relaţionare cu autorităţile/instituţiile locale, cu media din judeţ şi din judeţele limitrofe.
 4. Capacitatea organizației de a demonstra clar și concret de ce intenționează să se implice în proiect și cum poate contribui la realizarea obiectivelor acestuia.

Experiența în derularea de proiecte cu sau fără finanțare europeană constituie un avantaj.

Menționăm că  durata contractului va fi de la data selecţiei organizaţiei până la data de 30 iunie 2015.

Cei interesați sunt rugați să trimită formularul pentru manifestarea interesului de participare în proiect, anexat acestui anunț, până la data de 10 august 2014, prin email, la adresa: mtimaru@iom.int. Vă rugăm să menționați la „subiect” „Formular Intenție IF 2013 + numele organizației” sau prin poştă la adresa: Str. Viitorului nr. 11, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020602.

Pentru detalii și informații suplimentare, vă rugăm sa accesați portalul www.romaniaeacasa.ro sau să trimiteți mesajele dumneavoastră la adresa de e-mail: mtimaru@iom.int