Selecție ONG din Cluj/Maramureş, Galaţi şi Suceava

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, dorește să colaboreze cu  organizații non guvernamentale pentru asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru repatriere voluntară în Centrele Regionale pentru Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil de la Galaţi, Şomcuta Mare - Maramureş şi Rădauţi – Suceava şi în comunităţile de migranţi din aceste judeţe pentru servicii de informare şi consiliere în domeniul repatrierii voluntare, în cadrul etapei a treia a proiectului „Sprijinirea programelor de repatriere voluntară asistată şi reintegrare (RVAR) în România” .

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, din Fondul European pentru Returnare, Programul anual 2013, în cadrul Programului General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, prin  intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Proiectul își propune să sprijine dezvoltarea programelor de repatriere voluntară asistată în România prin:

 • promovarea repatrierii voluntare asistate ca alternativă la repatrierea forţată;
 • consolidarea capacităţii instituţiilor statului de a folosi RVAR ca alternativă preferabilă din punct de vedere umanitar şi financiar altor forme de repatriere;
 • abordarea integrată a asistenţei în vederea repatrierii care va permite sprijinirea beneficiarilor programului pe tot parcursul acestui proces.

Beneficiarii proiectului:

Beneficiari principali

 • solicitanţii de azil care nu au primit încă o decizie negativă definitivă;
 • străinii care beneficiază de protecţie internaţională sau de protecţie temporară în România şi care optează pentru returnare voluntară;
 • migranţii care nu îndeplinesc sau care au încetat a îndeplini condiţiile privind intrarea şi/sau şederea pe teritoriul României şi care apelează la repatrierea voluntară, în conformitate cu obligaţia de a părăsi teritoriul României;
 • migranţii care nu îndeplinesc sau care au încetat a îndeplini condiţiile privind intrarea şi/sau şederea pe teritoriul României.

Beneficiari secundari

 • instituţii publice locale şi centrale cu atribuţii în domeniul migraţiei, ONG-uri, mass media şi publicul larg din România

Locuri de desfășurare:

Proiectul este implementat în 7 orașe din România: București, Giurgiu, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare, Timișoara, Arad.

 

Servicii solicitate organizaţiilor non guvernamentale:

 • Să asigure efectuarea de sesiuni de informare şi consiliere pentru repatriere, prin realizarea de vizite în Centrele Regionale de Cazare şi proceduri pentru Solicitanţii de Azil şi în comunităţile de migranţi din afara acestor Centre, în judeţele mai sus menţionate. Sesiunile de informare vor avea loc  cel puţin o dată pe săptămână sau ori de câte este solicitată prezența unui consilier de către migranți sau personalul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) din centru.
 • Să asigure informarea/consilierea unui număr de cel puţin 40 de migranţi în centrul IGI în care va desfășura activități.
 • Să asigure înregistrarea în baza de date a migranţilor informaţi/consiliaţi în vederea repatrierii.
 • Să completeze şi să centralizeze documentele suport pentru activitatea desfăşurată prin proiect şi să le transmită lunar către OIM.
 • Să refere migranții care doresc să se repatrieze voluntar în țara de origine consilierilor de la OIM, Biroul în România.
 • Să refere cazurile de consiliere pentru reintegrare consilierilor de la OIM, Biroul în România.

 

Notă:

 • Sesiunile de informare şi consiliere au ca scop prezentarea opţiunilor pe care străinii le au în ceea ce priveşte repatrierea în ţara de origine şi a etapelor/paşilor care vor fi urmaţi odată ce aceştia iau decizia de a se repatria voluntar. O atenţie deosebită în procesul de consiliere trebuie acordată migranţilor vulnerabili. Toate şedinţele de consiliere se vor realiza individual.  
 • Înainte de începerea activităţii Furnizorul de servicii trebuie să fie înregistrat sau să se înregistreze ca operator de date cu caracter personal şi să trimită dovada înregistrării primită de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Selecția organizației

OIM va face selecția organizației în funcție de următoarele criterii:

 1. Capacitatea materială: asigurarea dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii.
 2. Capacitatea de a asigura săptămânal prezența în Centrele de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil a unui consilier, vorbitor al cel puțin unei limbi străine de circulație internațională și cu experiență în domeniul asistenţei sociale, al informării/asistării migranţilor/cetăţenilor și a persoanelor vulnerabile/cu nevoi speciale.
 3. Experienţa în relaţionarea cu autorităţi publice şi comunităţi locale. Derularea de activităţi anterioare împreună cu Serviciile Teritoriale IGI şi/sau comunităţi de migranţi reprezintă un avantaj.
 4. Capacitatea organizației de a demonstra clar și concret de ce intenționează să se implice în proiect și cum poate contribui la realizarea obiectivelor acestuia.

Experiența în derularea de proiecte cu sau fără finanțare europeană constituie un avantaj.

 

Menționăm că  OIM va semna cu organizaţiile selectate contracte de prestări servicii pentru  informare şi consiliere ulterior semnării contractului pentru implementarea etapei a treia a proiectului cu Autoritatea Contractantă. Estimăm, astfel, că perioada contractuală cu organizaţiile selectate va fi  de aproximativ 11 luni, în intervalul august 2014 – 30 iunie 2015.  

Cei interesați sunt rugați să trimită formularul pentru manifestarea interesului de participare în proiect, anexat acestui anunț, până la data de 15 iulie 2014,  prin poştă la adresa: Str. Viitorului nr. 11, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020602. Vă rugăm să menționați la „subiect” „Formular Intenție RF 2013 + numele organizației

Pentru detalii și informații suplimentare, vă rugăm sa accesați site-ul www.oim.ro sau să ne contactaţi la e-mail:iombucharest@iom.int sau la telefon: 021.211.45.65.

Attachments:
Download this file (Formular OIM_manifestare interes.doc)Formular OIM_manifestare interes.doc[ ]78 Kb