Dialog şi Parteneriat pentru o abordare eficientă a proceselor de repatriere şi reintegrare

Divizia de Asistenţă pentru Migraţie a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) a prezentat documentul strategic „Dialog şi Parteneriat pentru o abordare eficientă a proceselor de repatriere şi reintegrare”  la Geneva, în data de 31 Octombrie 2017. Documentul a fost prezentat în cadrul procesului de consultare pentru adoptarea unui Cadru Global pe tema migraţiei.

Procesele de repatriere şi reintegrare devin subiecte centrale pe agenda internaţională pe tema migraţiei şi elemente cheie ale unei bune guvernări în domeniul migraţiei. Atât statele care găzduiesc migranţi, cât şi ţările de origine ale acestora devin din ce în ce mai conştiente de importanţa programelor de Repatriere Voluntară Asistată şi Reintegrare (RVAR). Aceste programe sunt o componentă esenţială a gestionării eficiente a migraţiei.

OIM îşi propune să faciliteze o bună înţelegere între toate părţile implicate în programele RVAR şi să contribuie la construirea unor relaţii de încredere între migranţi, guverne şi comunităţile locale.  Dialogul şi parteneriatul sunt două componente esenţiale pentru facilitarea unei bune înţelegeri a contextelor naţionale şi locale şi în abordarea provocărilor cu care se confruntă părţile implicate în implementarea programelor RVAR atât la nivel operaţional, cât şi la nivelul politicilor publice din domeniu.

Dialogul şi parteneriatul între diferiţii actori implicaţi în programele RVAR pot contribui la o mai bună coordonare a proceselor desfăşurate în cadrul programelor RVAR și la asigurarea unui sprijin adecvat oferit migranţilor înainte de repatriere, în timpul repatrierii și în etapa de reintegrare.  

 

--

Pentru mai multe informaţii despre activitatea OIM în domeniul de repatriere voluntară asistată şi reintegrare puteţi accesa pagina: https://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration.

Cel mai recent video RVAR poate fi accesat la https://www.youtube.com/watch?v=kyCcr2jAQJI&feature=youtu.be

Pentru mai multe informaţii despre desfăşurarea programului în România, puteţi accesa pagina: http://oim.ro/ro/ce-facem/programe/394-sprijinirea-programelor-de-repatriere-voluntara-asistata-si-reintegrare-rvar-in-romania.