Agenția ONU pentru Migrație propune o nouă abordare integrată a reintegrării migranților

 

OIM, Agenția ONU pentru Migrație, a publicat astăzi (15/08) un document care prezintă o nouă abordare pentru a sprijini reintegrarea durabilă a migranților după întoarcerea acasă. Abordarea integrată față de reintegrare în contextul returnării recunoaște complexitatea factorilor care afectează migranții care se întorc la nivel individual, comunitar și structural.

În fiecare an, OIM asistă migranții în procesul de returnare voluntară. Numai în 2016, 98.403 de repatriați au primit sprijin din partea OIM. Abordarea integrată propune ca facilitarea reintegrării durabile să includă sprijinirea migranților care se întorc acasă, nu doar în obținerea stabilității economice acasă dar și stabilitate socială în comunitățile lor și bunăstarea psihosocială, pentru a ajuta migranții care se întorc să facă față elementelor care ar putea duce la (re)imigrare. Abordarea integrată oferă recomandări pentru politici și intervenții programatice. De asemenea, invită toate părțile interesate relevante din domeniul gestionării migrației, al cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare să colaboreze.În fiecare an, OIM asistă migranții în procesul de returnare voluntară. Numai în 2016, 98.403 de repatriați au primit sprijin din partea OIM. Abordarea integrată propune ca facilitarea reintegrării durabile să includă sprijinirea migranților care se întorc acasă, nu doar în obținerea stabilității economice acasă dar și stabilitate socială în comunitățile lor și bunăstarea psihosocială, pentru a ajuta migranții care se întorc să facă față elementelor care ar putea duce la (re)imigrare. Abordarea integrată oferă recomandări pentru politici și intervenții programatice. De asemenea, invită toate părțile interesate relevante din domeniul gestionării migrației, al cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare să colaboreze.

"Întoarcerea în țara de origine este uneori în mod greșit simplificată. În timp ce unii migranți se întorc în comunitățile de primire și se reintegrează ușor, mulți dintre aceștia sunt vulnerabili și se confruntă cu provocări pe care nu le pot depăși pe cont propriu ", a declarat Nicola Graviano, Specialist Șef al Departamentului de Asistență a Migranților al OIM (MAD) la sediul OIM de la Geneva. "Eforturile coordonate ale actorilor cu diferite mandate și priorități sunt necesare pentru a se asigura că nevoile individuale sunt abordate și că comunitățile și țările de întoarcere au capacitatea de a oferi un mediu favorabil reintegrării cu succes", a adăugat Graviano.

Prin intermediul lucrării care descrie abordarea, OIM intenționează să contribuie la dezbaterea privind temele de întoarcere și reintegrare și să extindă domeniul de aplicare al intervențiilor sale în aceste domenii. Lucrarea prezintă expertiză tematică privind una dintre temele principale ale Pactului Global pentru Migrație din 2018.

 

Articolul, ”Către o Abordare Integrată a procesului de Reintegrare în contextul Returnării”, este disponibil aici.

Mai multe informații legate de Programele de Repatriere Voluntară și Reintegrare, găsiți aici.

Pentru mai multe informații, contactați sediul central al OIM din Geneva:

Karolina Krelinova, Tel: +41 22 717 9585, Email: kkrelinova@iom.int sau Jorge Galindo Tel: +41 22 717 95205, Email: jgalindo@iom.int