Conferință de lansare ”TaNGO - Tandem cu ONG pentru asistența victimelor traficului de ființe umane (VoT)”

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunea în România, a organizat la data de 21 noiembrie 2017, la București, Hotel Parliament, Str. Izvor, Nr. 106, conferința de lansare a proiectului “TaNGO – Tandem cu ONG pentru sprijinirea victimelor traficului de ființe umane (VoT)”.

Proiectul se desfășoară timp de 22 de luni prin Programul de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.  

Valoarea totală a proiectului este de 550.000,00 CHF, cu o contribuție elevețiană de 499,608.83 CHF reprezentând 90,84% din valoarea totală și o cofinanțare din partea OIM și a partenerilor de implementare în valoare de 50,391.17 CHF,  reprezantând  9,16% din bugetul total.

Partenerii de implementare a proiectului sunt:

-        Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație (ADPARE), București;

-        Fundația Micu Bogdan (FMB), Brașov;

-        Fundația People to People (P2P), Oradea.

Obiectivul principal al proiectului este de a:  

·        Consolida asistența și protecția cetățenilor români victime ale  traficului intern și internațional de ființe umane, în acord cu standardele interne și internaționale.

 Rezultatele așteptate sunt:

@  Capacitatea umană a victimelor traficului de ființe umane, cetățeni români, de a se re/integra sustenabil în familie/comunitate dezvoltată

@   Mecanismul National de Identificare și Referire (MNIR) consolidat prin coordonare îmbunătățită între structurile guvernamentale și non guvernamentale implicate în cazurile de repatriere și prin creșterea gradului de conștientizare a actorilor din MNIR cu privire la protecția și oportunitățile de asistență a victimelor.  

Scopul conferinței de lansare a proiectului a fost de a face cunoscute proiectul și activitățile acestuia actorilor cu rol activ în MNIR și de a oferi un spațiu de discuții și relaționare între aceștia.  

Evenimentul s-a bucurat de prezența Excelenței Sale, Domnul Ambasador al Confederației Elvețiene în România, Urs HERREN, a reprezentantei Swiss Intermediate Body, Dr. Stela Haxhi, precum și a reprezentanților societății civile și ai instituțiilor guvernamentale implicate în combaterea traficului de ființe umane. 

 

 

 

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru mai multe informații, vizitați www.swiss-contribution.ro