Sesiune de orientare înaintea plecării, organizată în Istanbul, pentru beneficiarii programului de relocare STARRT I, de OIM România în colaborare cu OIM Turcia

Înainte de plecare, între 4-8 iunie 2017, cei 11 refugiați selectați pentru relocare din Turcia în România au beneficiat de o sesiune de orientare (PDO) organizată de OIM Romania în colaborare cu OIM Turcia.

OIM România a selectat-o pe doamna Bilquis Al-Sharabi, cu cetățenie yemenită și română, fluentă în limbile engleză și araba, pentru a susține sesiunea de orientare din Turcia, de dinaintea plecării. 

Doamna Bilquis AL-Sharabi a susținut această sesiune alături de Yusuf Koroglu, co-trainer pe orientare al OIM în Istanbul. Înainte de a susține efectiv sesiunea de orientare pentru refugiații relocați în România, dna Al-Sharabi a avut ocazia să asiste la o sesiune de orientare susținută pentru refugiații care urmau a fi relocați în Olanda.

În plus, înainte de PDO, doamna Al-Sharabi a fost în contact cu participanții, precum și cu familiile lor din România și a ajutat la creionarea profilului, a necesităților de formare și a necesităților acestora în primele zile de la sosirea în România. Dna Al-Sharabi a fost, de asemenea, inclusă în echipa de proiect a partenerului de implementare și lucrează în prezent cu Fundația Schottener Servicii Sociale în calitate de consilier de proiect în cadrul proiectelor INTERACT PLUS și STARRT II, ​​ceea ce i-a permis să urmărească îndeaproape cazul familiilor relocate, precum și consistența și coerența procesului de integrare în România.

Agenda convenită de formatori și donor a fost în mare măsură inspirată de modelul canadian al sesiunilor de orientare și a urmat modelul canadian al sesiunilor de orientare de dinaintea plecării (PDO) dar și manualul de orientare, elaborat de OIM Romania în martie 2017, în limbile română, arabă și engleză. Formatorul din partea OIM Romania a discutat detaliile privind călătoria și bagajele în ziua a doua, cele privitoare la găsirea locurilor de muncă în a treia zi, iar informațiile privind adaptarea culturală și șocul cultural au fost abordate în ziua a cincea.

În timpul acestor sesiuni, formatorul din România a contribuit, de asemenea, cu elemente specifice legate de piața muncii din România și cu soluții de atenuare a șocului cultural.