OIM salută noua agendă 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă

Agenda 2030 contribuie la eradicarea sărăciei și la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030 și include un set de 17 obiective de dezvoltare durabilă și a fost adoptată pe 25 septembrie la New York, cu ocazia unui summit special al ONU.

OIM salută noua agendă 2030 a Organizației Națiunilor Unite prin care sunt recunoscute contribuția pozitivă a migranților și rolul fundamental al migrației în procesul de dezvoltare durabilă. Migrația și mobilitatea umană sunt incluse în patru din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, corectând astfel absența acestora din setul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, adoptate în 2000. 

1 din 7 persoane din lume este migrant - aproximativ un miliard de oameni - și alte miliarde de persoane sunt afectate zilnic de fenomenul migrației. Conflictele globale au determinat strămutarea a peste 38.2 milioane de persoane și au contribuit semnificativ la creșterea numărului de refugiați ajungând acum la 19,5 milioane la nivel mondial, conform Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR).

Comunitatea internațională trebuie să-și asume noi angajamente "pentru a reglementa migrația, într-un climat de siguranță și normalitate, prin respectarea deplină a drepturilor omului și tratamentul uman aplicat migranților, indiferent de statutul acestora".  De asemenea, comunitatea internațională trebuie să promoveze beneficiile migrației atât în țările de origine, cât și în țările de destinație, așa cum este descris în Agenda 2030. Dezvoltarea durabilă poate fi realizată doar cu includerea tuturor grupurilor vulnerabile. Integrarea migranților în procesul de dezvoltare durabilă nu poate fi subestimat; migranții nu trebuie să fie lăsați în urmă.

OIM se angajează să asiste guvernele în îndeplinirea acestor angajamente ambițioase și, ca atare, este în curs de dezvoltare a Indexului de Guvernanța Migrației (MGI), care va ajuta la dezvoltarea capacității guvernelor de a crea cadre și strategii de succes în domeniul migrației.