Equi Health, Creşterea accesului la servicii de sănătate pentru migranţi, romi şi alte grupuri vulnerabile

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Departamentul Regional pentru Sănătate, Bruxelles derulează în perioada februarie 2013 – februarie  2016 proiectul transnațional Equi Health, Creşterea accesului la servicii de sănătate pentru migranţi, romi şi alte grupuri vulnerabile.

Equi Health își propune îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor de îngrijire medicală, de promovare a sănătăţii şi de prevenire pentru a răspunde nevoilor migranţilor, ale romilor şi ale altor minorităţi etnice vulnerabile, incluzându-i aici pe migranţii fără documente. Proiectul mai vizează conturarea de strategii şi linii de intervenţie comune între ţările UE privind oferirea de servicii medicale și sprijinirea implementării Strategiilor Naționale de Incluziune a Romilor.

Read more...

Relocarea din Turcia în România a 40 de refugiați irakieni

Refugiații irakieni sunt printre grupurile de refugiați cele mai reprezentative ca număr în Turcia. Conform statisticilor Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), în anul 2013 se aflau în Turcia peste 9.000 de refugiați irakieni. Aceste persoane întâmpină dificultăți în ceea ce priveşte întoarcerea acasă de bunăvoie în condiții de demnitate și siguranță, precum și în a beneficia de protecție și oportunități de integrare de lungă durată în Turcia. În acest context, singura soluție durabilă pentru aceste persoane este relocarea pe teritoriul unui alt stat care le poate acorda protecție, rezidență permanentă și acces la aceleași drepturi și obligații ca pentru proprii cetățeni.

Relocarea este, așadar, un instrument și un simbol de solidaritate internațională și de participare la efortul comun de a găsi soluții durabile pentru refugiați care nu se pot întoarce în țările de origine de teama persecuției sau a războiului și care nu pot continua să rămână în țara în care au cerut azil pentru prima dată. România răspunde umanitar și solidar nevoilor de protecție ale acestor persoane și eforturilor Statului Turc de gestionare a fluxurilor de refugiați, prin instalarea pe teritoriul său a unui număr de 40 refugiați irakieni. 

Read more...