Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România și Asociaţia Serviciul Apel implementează proiectul multianual „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România”. Activităţile proiectului sprijină integrarea socială, economică şi culturală a RTT în societatea românească prin: (a) servicii de informare și consiliere menite să răspundă nevoilor de integrare a RTT; sprijinirea RTT în accesarea serviciilor medicale, educaționale și sociale; asigurarea de asistenţă materială, medicală, juridică şi a altor măsuri de integrare pentru RTT cu nevoi speciale; (b) sprijinirea cooperării cu instituțiile centrale și locale cu atribuții în gestionarea cerințelor migranților, precum și promovarea dialogului inter-instituțional în domeniul migranției. 

Read more...

Cetățenie activă: creșterea gradului de participare a tinerilor migranți (ACCESS)

Proiectul ACCESS se adresează tinerilor migranți care locuiesc în Romania (Cluj-Napoca), Finlanda (Helsinki), Spania (Barcelona), Franța (Marsilia) și Cehia (Praga). Echipa proiectului invită tinerii la sesiuni de brain-storming și la sporirea implicării active în domenii relevante pentru ei. Scopul proiectului este de a oferi tinerilor migranți informații privind oportunitațile de implicare în beneficiul dezvoltării comunităților de migranți. De asemenea, proiectul țintește creșterea sferei de influență atât la nivel național, cât și la nivel european. Principalele componente ale proiectului sunt: sporirea implicării active a tinerilor migranți, consolidarea capacitații municipalității de a implica tinerii, sesiuni de informare și sensibilizare, dezvoltarea de grupuri și rețele. 

Read more...

Equi Health, Creşterea accesului la servicii de sănătate pentru migranţi, romi şi alte grupuri vulnerabile

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Departamentul Regional pentru Sănătate, Bruxelles derulează în perioada februarie 2013 – februarie  2016 proiectul transnațional Equi Health, Creşterea accesului la servicii de sănătate pentru migranţi, romi şi alte grupuri vulnerabile.

Equi Health își propune îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor de îngrijire medicală, de promovare a sănătăţii şi de prevenire pentru a răspunde nevoilor migranţilor, ale romilor şi ale altor minorităţi etnice vulnerabile, incluzându-i aici pe migranţii fără documente. Proiectul mai vizează conturarea de strategii şi linii de intervenţie comune între ţările UE privind oferirea de servicii medicale și sprijinirea implementării Strategiilor Naționale de Incluziune a Romilor.

Read more...