Sprijin pentru relocarea a 109 refugiați din Turcia și Iordania în România – STARRT III

Obiectiv

STARRT III sprijină în mod comprehensiv acțiunea Statului Român de răspuns umanitar și solidar faţă de Turcia și Iordania, state terţe care găzduiesc ca primă ţară de azil peste 4,3 milioane de refugiați din Siria, în nevoie de protecție internațională.  

Cine?

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Fundația Schottener Servicii Sociale, la inițiativa Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) și cu finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul Național -  Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI).

De ce?

Conflictul din Siria a dislocat peste 5,5 milioane de persoane, înregistrate oficial în zona Orientului Mijlociu, dintre care, aproximativ 1 milion în Liban, peste 670 000 în Iordania, aproape 3,6 milioane în Turcia, 250 000 în Irak, 130 000 în Egipt și aproximativ 33 000 în Africa de Nord.

Ca răspuns la situația de criză pe care acest conflict a generat-o, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) și Uniunea Europeană (UE) au solicitat Statelor Membre să aibă în vedere soluţii pentru a asigura protecţie eficientă şi efectivă acestor persoane.

România raspunde umanitar și solidar nevoilor de protecție și eforturilor Uniunii Europene  de gestionare a fluxurilor de migraţie, prin relocarea pe teritoriul sau a unui numar de 109 de refugiați sirieni din Turcia și Iordania.

Ce este relocarea?

Relocarea este procedura de selecţie şi transfer a unor refugiaţi dintr-un stat în care au cerut protecţie într-un alt stat care îi primeşte ca refugiaţi, cu posibilitatea de rezidenţă permanentă. Relocarea este un instrument de protecţie pentru refugiaţi, alături de integrare şi de repatriere voluntară şi expresia solidarităţii cu acele state care găzduiesc majoritatea refugiaţilor la nivel global.

 

Cine şi ce rol are?

ICNUR

·         identifică şi prezintă Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) cazuri de refugiați sirieni din Turcia și Iordania, cu legături de rudenie în România, în vederea analizării pentru relocare.

·         sprijină refugiaţii selectati pentru relocare în obţinerea documentelor de circulație internă în Turcia.

 

IGI

·         analizează cazurile, intervievează refugiați şi ia decizia de relocare în temeiul Hotărârii de Guvern 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor.

·         după relocare, oferă persoanelor protecție juridică și fizică, inclusiv accesul la drepturile civile, economice, sociale și culturale similare cu cele de care beneficiază cetățenii români.

 OIM:

·         acordă sprijin logistic în Iordania și Turcia pentru IGI în efectuarea misiunilor de selecție;

·         efectuează evaluarea medicală înainte de transferul refugiaților selectați în România, acordă sprijin pentru obținerea documentelor de călătorie, aranjamente de transport și pregatirea refugiaților în vederea calatoriei;

·         organizează sesiuni de orientare în societate prin furnizarea de informații relevante, corecte și actuale despre România refugiaților selectați;

·         operează transferul din Iordania și Turcia în România;

·         asigură cazarea refugiaților timp de 45 de zile după sosirea în România;

·         colaborează și se coordonează cu actori cheie cu responsabilități în integrarea refugiaților în România.

Fundația Schottener:

·         asigură asistență materială/medicală/psihologică/juridică de bază timp de 45 de zile de la sosirea refugiaților în România; 

·         organizează activităţi de petrecere a timpului liber pentru refugiați;

·         organizează activități de inițiere în limba română și orientare în societate.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați coordonatorul de proiect, Maria Voica: mvoica@iom.int