Proiectul ADMin4ALL – sprijin pentru incluziunea socială a migranților vulnerabili în Europa - etapa a II-a

Proiectul ADMin4ALL – sprijin pentru incluziunea socială a migranților vulnerabili în Europa este o inițiativă care își propune creșterea capacității autorităților locale de a dezvolta strategii solide pentru integrarea socială și economică a migranților vulnerabili. 

În țara noastră, București și Cluj Napoca sunt două dintre orașele reprezentative care au devenit o nouă casă pentru migranți din țări din afara Uniunii Europene. Integrarea acestor persoane este o prioritate pentru autoritățile publice locale, în sprijinul cărora au fost organizate sesiuni de formare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor migranților și gestionarea așteptărilor acestora. 

În prima etapă, implementarea proiectului ADMiN4ALL a contribuit la consolidarea capacității administrațiilor locale și a furnizorilor de servicii sociale din patru țări (Italia, Austria, România și Polonia) în acordarea de sprijin, la nivel local, migranților vulnerabili, în perioada martie 2016 – decembrie 2017. Au fost organizate 38 de sesiuni de training și 12 vizite de studiu în care au fost implicate aproximativ 500 de persoane și a fost creată o rețea trans-națională formată din 14 orașe, care beneficiază acum de competențe sporite în gestionarea incluziunii socio-economice a migranților.

În cea de-a doua etapă, scopul este, în primul rând, facilitarea  furnizării unor servicii socio-economice mai accesibile și incluzive, la nivel local, populației din ce în ce mai diverse. În al doilea rând, este vizată extinderea numărului de țări (către Grecia, Spania și Malta), a municipalităților partenere din statele deja implicate (Palermo, Verona, Innsbruck, Gdansk, Oradea, Galați) și consolidarea capacității de furnizare de servicii a celor care sunt deja parte în program.

Etapa a doua va aborda următoarele direcții de acțiune:

(1) consolidarea capacității managerilor și a  personalului din domeniul asistenței sociale care lucrează în prima linie cu migranți și refugiați;

(2) promovarea incluziunii, a diversității, a angajamentului și coordonării prin creșterea cooperării între autorități la nivel local, regional și național și

(3) consolidarea schimbului de experiențe și diseminarea de bune practici și abordări în privința incluziunii sociale la nivel european.

 

REZULTATE AŞTEPTATE PENTRU CEA DE-A II-A ETAPĂ

  • Actualizarea curriculei de formare existente
  • Adăugarea modulelor de anti-discriminare și managementul conflictelor
  • Crearea programelor de formare privind traficul de ființe umane, exploatarea prin muncă și actualizarea cunoștințelor juridice și în ceea ce privește politicile existente
  • Organizarea de sesiuni de formare pentru formatori, implicând actori cheie din fiecare stat.

 

RESURSE:

Raportul de cercetare cu privire la situatia din cele 12 municipalitati implicate si nevoile de formare ale personalului și curriculumul de formare pentru dezvoltarea capacității municipalităților de incluziune socio-economică a migranților vulnerabili sunt disponibile mai jos.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, puteți accesa https://admin4all.eu/ 

Pentru mai multe informații, contactați persoana de legătură ADMin4ALL la biroul OIM România :

Tel. +40 21 211 45 65 sau email mvoica@iom.int