REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România- etapa II

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara și Fundația Schottener Servicii Sociale desfășoară în perioada iulie 2017 – ianuarie 2019 proiectul REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România.

Proiectul este împărțit în două etape:

- etapa I:  18 iulie 2017 - 17 iulie 2018

- etapa II:  18 iulie 2018 - 17 ianuarie 2019. 

 

Rezultatele primei etape:

În cadrul primei etape a fost dezvoltat un pachet coerent de resurse educaționale pentru învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile BPI și RTT din România.

Pachetul de resurse educaționale include un cadru curricular, manuale de limba română pentru adulți și copii, dezvoltate pe nivele de competențe (nivelul începător A1- A2.1, intermediar A2.2 - B1.1 și avansat B1.2-B2.1., însoțite de caiete specifice de lucru pentru profesori de limba română și cursanți și de materiale necesare evaluării competențelor.

În ceea ce privește orientarea în societate, în cadrul parteneriatului au fost dezvoltate 3 instrumente educaţionale (un suport de curs pentru formatori, un manual de formare de formatori, un ghid de orientare destinat BPI și RTT), cu predare intensivă şi interactivă, precum și instrumentele de evaluare aferente. În plus, a fost realizat un material video care sintetizează conținutul ghidului pentru BPI și RTT.

Toate materialele sunt disponibile aici: https://goo.gl/csjVNp

Parteneri 

În realizarea acestor resurse au fost implicați experți ai Ministerului Educației Naționale, dar și experți străini. Proiectul a facilitat formarea a două grupuri de formatori, atât pentru învățarea limbii române, cât și pentru acomodare culturală, ce acoperă în mod echilibrat toate regiunile României și care vor testa în cadrul celei de-a doua etape, timp de 6 luni, resursele elaborate, contribuind la asigurarea calității acestora.

Finanțare

Proiectul este finanțat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare prin Inspectoratul general pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României. 

Pentru mai multe informații, consultați pagina de proiecte a Institutului Intercultural din Timișoara, la adresa www.intercultural.ro