INTERACT PLUS – Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Fundația Schottener Servicii Sociale, Asociația Global Help Craiova şi Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes Brașov, implementează în perioada iunie 2018 – iunie 2019, cea de-a doua etapă a proiectului INTERACT Plus- Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural.

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a migranților în societatea românească:

 • printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă la viața comunității).
 • prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituțiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuții în domeniul integrării.

Cui ne adresăm?

 • Beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BP) – refugiați și beneficiari de protecție internațională
 • Străinilor din state non-UE cu ședere legală în România.
 • Instituțiilor locale, organizațiilor neguvernamentale care lucrează cu migranți.
 • Comunităților de străini.
 • Mass-media.

 

Servicii oferite în cele 3 Centre Regionale de Integrare deschise la București, Brașov și Craiova:

 

 • Servicii de informare și consiliere.
 • Cursuri de limba română și orientare culturală pentru copii, tineri și adulți.
 • Activități sociale, culturale și recreaționale pentru copii, tineri și adulți.
 • Plata asigurărilor de sănătate, dar și a altor servicii/tratamente/echipamente medicale.
 • Asistență materială (ex. achiziția de bunuri materiale, decontarea unor servicii etc.).
 • Orientare pentru accesul la piaţa muncii.
 • Acordarea de rechizite și alte materiale necesare pe parcursul învățării pentru copii.
 • Decontarea costurilor de creșă/internat/after-school pentru copii.

 

Date de contact:

 • Centrul Regional de Integrare București

Str. Viitorului nr. 11, sector 2, București

Telefon: 021-210.30.50

Email: iombucharest@iom.int

 

 • Centrul Regional de Integrare Craiova

Str. Frații Buzești nr. 25

Telefon: 0351-442.287

Email: a.globalhelp@yahoo.com

 

 • Centrul Regional de Integrare Brașov

Str. Aurel Vlaicu nr. 26bis, etaj 2 (fosta scoală nr. 24), Brașov

Telefon: 0766-282.090

Email: astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro