Tandem cu ONG pentru Sprijinirea Victimelor Traficului de Persoane (TaNGO)

Traficul de ființe umane este recunoscut ca fiind o problemă semnificativă și în creștere în Europa Centrală și de Sud-Est. România este o țară de origine pentru bărbații, femeile și copiii victime ale traficului în scopuri de exploatare sexuală, muncă forțată și / sau alte forme de trafic. Statisticile arată că în 2016 au fost identificate 756 de cazuri de trafic în interiorul dar și în afara țării.

Resursele disponibile la nivel național pentru a reduce acest fenomen sunt limitate de provocările legislative, lipsa unei voințe politice clare, precum și deficiențele socio-economice din comunitățile de origine ale victimelor. În consecință, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), înființată în anul 2006, elaborează programe naționale de prevenire a traficului și monitorizare a asistenței acordate VoT-urilor în vederea integrării lor sociale. Serviciul de asistență a victimelor este realizat de DG-urile de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), precum și de OIM România și ONG-uri. Cu toate acestea, începând cu 2009, ONG-urile nu dispun de finanțare externă și internă ca urmare a schimbărilor legislative românești la intrarea în Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite.

Valoarea totală a proiectului este de 550.000,00 CHF, cu o contribuție elvețiană de 499.608,83 CHF reprezentând 90,84% din valoarea totală) și o cofinanțare de la OIM și partenerii de implementare a proiectului de 50.391,17 CHF (reprezentând 9,16% din bugetul total).

Parteneri:

Partenerii de proiect sunt după cum urmează:

·        Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație (ADPARE), București;

·        Fundația Micu Bogdan (FMB), Brașov;

·        Fundația People to People (P2P), Oradea.

Ca beneficiar, OIM implementează acest proiect pentru o perioadă de 22 de luni, începând cu mijlocul lunii octombrie 2017.

Principalele urmări ale proiectului:

·        Capacitatea umană a resortisanților români, victime ale traficului intern și internațional, de reabilitare și integrare durabilă în familiile / comunitățile de origine este dezvoltată prin furnizarea unei asistențe personalizate.

·        Mecanismul Național de Identificare și Referire (MNR) este consolidat printr-o mai bună coordonare a cazurilor de returnare cu structurile guvernamentale și neguvernamentale și prin creșterea gradului de conștientizare a protecției și asistenței pentru victimele traficului de fiinte umane, disponibilă în rândul actorilor MNR.

 

Principalele rezultate așteptate:

·        Cel puțin 100 de victime cuprinse în MNR și asistate pe deplin cu servicii personalizate; asistența va include protecția, îngrijirea medicală și psihologică, locuințele temporare, îngrijirea copiilor, activitățile generatoare de venituri, asistența juridică, instruirea locurilor de muncă, plasarea în câmpul muncii și alte tipuri de sprijin pentru re / integrare, după caz;

·        Cel puțin 25 de victime ale traficului au fost asistate pentru întoarcerea în țările de destinație;

·        Cel puțin 25 de victime ale traficului de persoane sprijinite după întoarcere și prevăzute cu măsuri de reintegrare și 100 de victime ale traficului în total beneficiind de asistență pentru integrare;

·        Organizarea a două ateliere naționale în 2017 și 2019, implicând în total 60 de participanți;

O conferință de lansare va avea loc în 21 noiembrie 2017, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la proiect și la activitățile sale.

 

 

 

 

Proiect co-finan†at printr-un grant din partea Elve†iei prin intermediul Contribu†iei Elve†iene pentru Uniunea Europeanå extinså.

 

Pentru mai multe informații cu privire la Programul de cooperare Elvețiano-Român, consultați site-ul www.swiss-contribution.ro;

 

 

 

Broșura de prezentare a proiectului, în limba română, poate fi descărcată aici

 

 

Attachments:
Download this file (brosura_ro2.pdf)brosura_ro2.pdf[ ]6452 Kb