Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România și Asociaţia Serviciul Apel implementează proiectul multianual „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România”. Activităţile proiectului sprijină integrarea socială, economică şi culturală a RTT în societatea românească prin: (a) servicii de informare și consiliere menite să răspundă nevoilor de integrare a RTT; sprijinirea RTT în accesarea serviciilor medicale, educaționale și sociale; asigurarea de asistenţă materială, medicală, juridică şi a altor măsuri de integrare pentru RTT cu nevoi speciale; (b) sprijinirea cooperării cu instituțiile centrale și locale cu atribuții în gestionarea cerințelor migranților, precum și promovarea dialogului inter-instituțional în domeniul migranției. 

Grupul țintă al proiectului este format din următoarele categorii:

  • beneficiarii principali: străinii din state non-UE cu ședere legală în România
  • beneficiarii secundari: organizaţii, autorităţi şi instituţii centrale şi locale care lucrează cu migranţi şi gestionează serviciile disponibile pentru aceştia în România; comunitățile locale; mass-media.

OIM România derulează acest proiect cu resurse create anterior. Astfel, OIM a creat, în anul 2010, o rețea națională formată din 15 Centre de Informare și Consiliere pentru Străini (CIS) active în  București, Bacău, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava, Tîrgu Mureș și Timișoara.

Sub coordonarea OIM, CIS-urile oferă servicii de informare/consiliere cu privire la șederea în România, asistare pentru accesarea serviciilor medicale, sistemului educaţional din România, acordarea de sprijin pentru acoperirea unor nevoi materiale/medicale persoanelor vulnerabile, precum și sprijin în relaționarea cu instituțiile/autoritățile locale. Echipa de proiect colectează date utile cu privire la profilul şi nevoile beneficiarilor și favorizează schimbul de informații și bune practici în domeniu, prin intermediul unui website dedicat integrării migranților - www.romaniaeacasa.ro.  

OIM și partenerii săi lucrează îndeaproape cu principalele părţi interesate și autorităţi pentru a asigura o mai bună înțelegere a nevoilor RTT și a avantajelor unei integrări eficiente. Peste 13.300 de migranți au fost informați și consiliați, în perioada 2010-2015. 

Rezultatele obținute în cele trei etape de implementare a proiectului sunt disponibile online: etapa I, etapa II și etapa III

Materialele informative realizate în cadrul proiectului Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România: etapa I (IF/11.01-01.01/2011), etapa II (IF/11.01-01.01/2012) și etapa III (IF/11.01-01.01/2013) sunt disponibile online, pe website-ul proiectului: www.romaniaeacasa.ro

Proiectul a beneficiat de finanţare din partea Uniunii Europene prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI)– Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2011, Programul Anual 2012 și Programul Anual 2013.

Perioada de implementare a ultimei etape (etapa a IIIa): august 2014 - iunie 2015