Cetățenie activă: creșterea gradului de participare a tinerilor migranți (ACCESS)

Proiectul ACCESS se adresează tinerilor migranți care locuiesc în Romania (Cluj-Napoca), Finlanda (Helsinki), Spania (Barcelona), Franța (Marsilia) și Cehia (Praga). Echipa proiectului invită tinerii la sesiuni de brain-storming și la sporirea implicării active în domenii relevante pentru ei. Scopul proiectului este de a oferi tinerilor migranți informații privind oportunitațile de implicare în beneficiul dezvoltării comunităților de migranți. De asemenea, proiectul țintește creșterea sferei de influență atât la nivel național, cât și la nivel european. Principalele componente ale proiectului sunt: sporirea implicării active a tinerilor migranți, consolidarea capacitații municipalității de a implica tinerii, sesiuni de informare și sensibilizare, dezvoltarea de grupuri și rețele. 

Pe parcursul celor 18 luni de proiect, peste 125 de tineri migranți și factori de decizie au interacționat și au stabilit o bază de cooperare, în vederea încurajării și susținerea participării tinerilor RTT (resortisanți ai țărilor terțe). În România, proiectul ACCESS a fost derulat de Biroul OIM România în partneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Tineretului din România și s-a desfășurat în Cluj-Napoca. 

În Clu- Napoca, echipele de tineret din cadrul proiectului ACCESS au organizat diferite activități direcţionate spre o mai bună cunoaștere a drepturilor și a responsabilităților tinerilor migranți la nivel local, național și european, precum și spre încurajarea implicării civice a tinerilor migranți prin folosirea unor canale diferite: acțiuni culturale, sociale, educative etc. 

Echipele de tineret au susținut înființarea asociației latino-americane – MOSAICO pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă sud-americanii în România și pentru a promova implicarea tinerilor sud-americani în societatea românească. 

Tinerii migranți au organizat o întâlnire consultativă cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare și ai societății civile. Principalele teme de discuție au abordat combaterea șomajului în rândul tinerilor, lipsa de informații și de înțelegere a oportunităţilor/responsabilităţilor, precum și provocările întâmpinate de tinerii migranți la nivel local. Recomandarea tinerilor a fost stabilirea unei întâlniri între potențiali angajatori și tineri pentru a discuta despre beneficiile angajatorului la angajarea tinerilor din afara Uniunii Europene.

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului îl reprezintă instrumentul de autoevaluare ACCESS, un chestionar online care permite tinerilor, lucrătorilor de tineret  și factorilor de decizie, din diferite domenii, de a reflecta asupra proprilor practici şi a rezultatelor obţinute în urma vizitelor de lucru & evaluare de tip peer review, organizate în cadrul proiectului ACCESS. Acest instrument de autoevaluare poate fi utilizat în identificarea punctelor forte și a domeniilor de dezvoltare ulterioară, precum și pentru a evalua resursele propriilor organizatii și a structurilor care îmbunătățesc sau împiedică participarea politică a tinerilor.  Conceptele utilizate în cadrul Autoevaluării vizează idealul participării și integrării tinerilor migranți în societate. Aceste caracteristici se referă la: participare; impact; motivare, încredere și sentimentul de apartenență; capacitate, cunoaștere și strategie. Rezultatele se bazează pe numeroase recomandări și cercetări ale Consiliului Europei, Comisiei Comunităților Europene, Comisiei pentru egalitatea de șanse și Comisiei pentru Drepturile Omului, Institutelor de Cercetare Socială și Analiză, Rețelelor de cercetare în domeniul politicilor pentru tineret. Această autoevaluare este gratuită și se poate accesa online, pe site-ul proiectului: www.accessyouth.eu

 

Proiectul a fost cofinanțat de Comisia Europeană.

Perioada de implementare: decembrie 2013 - mai 2015