Equi Health, Creşterea accesului la servicii de sănătate pentru migranţi, romi şi alte grupuri vulnerabile

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Departamentul Regional pentru Sănătate, Bruxelles derulează în perioada februarie 2013 – februarie  2016 proiectul transnațional Equi Health, Creşterea accesului la servicii de sănătate pentru migranţi, romi şi alte grupuri vulnerabile.

Equi Health își propune îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor de îngrijire medicală, de promovare a sănătăţii şi de prevenire pentru a răspunde nevoilor migranţilor, ale romilor şi ale altor minorităţi etnice vulnerabile, incluzându-i aici pe migranţii fără documente. Proiectul mai vizează conturarea de strategii şi linii de intervenţie comune între ţările UE privind oferirea de servicii medicale și sprijinirea implementării Strategiilor Naționale de Incluziune a Romilor.

Proiectul are o durată de 3 ani și a fost lansat oficial la 1 februarie 2013. El cuprinde trei mari componente. Componenta care se implementează în România își propune să analizeze  progresele realizate în domeniul accesului la servicii de sănătate pentru romi, cu accent pe monitorizarea și îmbunătățirea implementării Strategiei Naționale de Incluziune a romilor.

Pe lângă România, această componentă se implementează în paralel și în Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria, țări cu număr mare de cetățeni de etnie romă și în Grecia, Italia și Franța, state cu populații consistente de migranți romi.

Pe termen mediu, respectiv până în februarie 2014, sunt așteptate următoarele rezultate:

  • 8 rapoarte naționale de progres; Raportul pentru Romania este disponibil online, în limba engleză, sau poate fi descărcat pentru utilizare offline; 
  • Un raport privitor la studii de caz şi acţiuni concrete în ceea ce priveşte componenta de sănătate din cadrul strategiilor naţionale pentru romi;
  • Un set de recomandări privind standarde și priorităţi de finanţare UE în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate pentru migranți, romi și alte grupuri vulnerabile.

O prezentare detaliată a tuturor componentelor și etapelor proiectului este disponibilă în materialele atașate. Mai multe despre proiectul “Equi Health, Creşterea accesului la servicii de sănătate pentru migranţi, romi şi alte grupuri vulnerabile”, sunt disponibile aici: equi-health.eea.iom.int

 

Proiectul este cofinanțat prin schemă de grant direct de Comisia Europeană, Direcția Generală Sănătate şi Consumatori.

Perioada de implementare: februarie 2013 - octombrie 2014