Relocarea din Turcia în România a 40 de refugiați irakieni

Refugiații irakieni sunt printre grupurile de refugiați cele mai reprezentative ca număr în Turcia. Conform statisticilor Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), în anul 2013 se aflau în Turcia peste 9.000 de refugiați irakieni. Aceste persoane întâmpină dificultăți în ceea ce priveşte întoarcerea acasă de bunăvoie în condiții de demnitate și siguranță, precum și în a beneficia de protecție și oportunități de integrare de lungă durată în Turcia. În acest context, singura soluție durabilă pentru aceste persoane este relocarea pe teritoriul unui alt stat care le poate acorda protecție, rezidență permanentă și acces la aceleași drepturi și obligații ca pentru proprii cetățeni.

Relocarea este, așadar, un instrument și un simbol de solidaritate internațională și de participare la efortul comun de a găsi soluții durabile pentru refugiați care nu se pot întoarce în țările de origine de teama persecuției sau a războiului și care nu pot continua să rămână în țara în care au cerut azil pentru prima dată. România răspunde umanitar și solidar nevoilor de protecție ale acestor persoane și eforturilor Statului Turc de gestionare a fluxurilor de refugiați, prin instalarea pe teritoriul său a unui număr de 40 refugiați irakieni. 

40 de refugiați irakieni din Turcia se stabilesc în România

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Forumul Român pentru Refugiați și Migranți (ARCA) sprijină inițiativa Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) de relocare în România a 40 de refugiați irakieni aflați în Turcia.

OIM și ARCA implementeaza proiectul Relocarea din Turcia în România a 40 de refugiați irakieni, sub sloganul O nouă viață, un nou început!, și își propun să contribuie la dezvoltarea şi implementarea programului de relocare de refugiaţi al României, prin asistenţă specifică înainte de transferul în România, în timpul transferului şi 30 de zile după sosirea în România a refugiaţilor. 

Cei 40 de refugiați sunt distribuiți în două grupuri a câte 20 de persoane pentru instalare în cursul lunii mai 2014 la București, respectiv Timișoara.

Proiectul se desfășoară cu sprijinul Inspectoratul General pentru Imigări (IGI) și este finanţat din Fondul European pentru Refugiaţi, Programul Anual 2012. 

În cadul proiectului, OIM România a dezvoltat un Manual de orientare culturală. Manualul conține informații despre România (suprafața, caracteristicile geografice, clima, forma de guvernământ etc), societatea românească (drepturile și responsabilitățile cetățenilor, aspecte şi factori culturali), precum și accesarea serviciilor din România (sistemul medical, educațional, sistemul asigurărilor sociale, accesul pe piața muncii din România, găsirea unei locuințe, transportul în România, sistemul bancar şi utilizarea monedei, instituțiile implicate în integrarea străinilor în România și rolul acestora).

Manualul de orientare culturală este disponibil online, în limbile românăarabă și engleză

 

Etapele relocarii și actorii principali

Relocarea este un proces care presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Identificarea refugiaților care au nevoie de relocare
 • Selecția acestora
 • Acordarea de asistență înainte de relocare
 • Transferul în țara de destinatie
 • Primire în țara de destinaţie şi
 • Integrare 

În România, ICNUR împreună cu IGI realizează în strânsă colaborare etapele de identificare și selecție a refugiațior pentru relocare.

După selecție, OIM, Birourile din România și Turcia, acordă asistență refugiaților în Turcia și organizeazătransferul acestora în Turcia, la București respectiv Timișoara.

Primirea refugiaților în România este realizată de OIM în parteneriat cu ARCA sub directa coordonare a IGI și a ICNUR, precum și în colaborare cu Municipalitățile și comunitățile locale din București și Timișoara și instituții și organizații non guvernamentale cu atribuții în acordarea de asistență solicitanților de azil.

Integrarea refugiaților se referă la procesul de inserție efectivă în noua comunitate. Este un proces pe termen lung în care sunt implicați în egală măsură atât refugiații, cât și comunitatea gazdă. În timpul acestuia, refugiații se adaptează noilor realități pentru a-și croi propriul parcurs, iar comunitatea gazdă oferă condițiile necesare pentru ca acest proces să poată avea loc.

 

Rolul OIM și ARCA în procesul de relocare

De mai bine de 60 de ani, OIM joaca un rol cheie la nivel mondial în relocarea refugiaţilor. Ca parte a contribuţiei sale la managementul migraţiei la nivel global, OIM facilitează integrarea refugiatilor prin servicii comprehensive de relocare.

Astfel, OIM România împreună cu OIM Turcia asigură:

 • Servicii specifice înainte de transferul refugiaților în România, respectiv: evaluare medicală, documente de călătorie, aranjamente de transport și pregătirea în vederea călătoriei;
 • Gestionarea așteptărilor refugiaților cu privire la România prin activități de orientare culturală, furnizarea de informații relevante, corecte și actuale despre România;
 • Transferul refugiaților din Turcia – Ankara în România, la Bucuești, respectiv Timișoara.

OIM România împreună cu ARCA asigură:

 • Primirea refugiaților în România;
 • Servicii de asistență pentru obținerea documentelor necesare, asistență materială/medicală/psihologica/juridica de bază și cazare a refugiaților timp de 30 de zile de la sosirea in Romania;
 • Servicii de informare a refugiaților în funcție de nevoile specifice de informare ale acestora;
 • Inițiere în limba română și acomodare culturală;
 • Sprijin în informarea, pregătirea și cooperarea cu autoritățile locale, comunitățile gazdă, ONG-uri, comunități de migranți, mass media;
 • Cooperare și coordonare permanentă cu organizațiile care vor asigura servicii specifice de integrare în societatea românească a refugiaților.

Asistență și servicii  după relocare

Refugiații vor beneficia de un plan individual de integrare realizat în baza profilului individual de către IGI în cooperare cu instituțiile și organizațiile cu responsabilități în domeniu.

De asemenea, persoanele vor beneficia de  asistență și servicii cu privire la :

 • Accesul la servicii publice (alocații pentru copii, ajutoare sociale, accesul la educație și servicii medicale);
 • Asistență materială directă;
 • Inserția pe piața muncii;
 • Accesul la locuințe;
 • Învățarea limbii române;
 • Integrare socială și acomodare culturală.

Procesul de integrare a refugiaților va fi continuat la București de Serviciul Iezuit Român pentru Refugiați (JRS) în parteneriat cu Salvați Copiii, iar la Timișoara de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) în parteneriat cu Asociația Serviciul Apel.

 

Contact

Pentru informații și detalii suplimentare, contactați

Organizația Internațională pentru Migrație

Strada Viitorului, nr. 11, București, 020602, România

Telefon : 021 210 30 50

Fax : 021 211 44 54

E-mail : iombucarest@iom.int

Web : www.oim.ro

 

ARCA - Formul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi

Strada Austrului, nr. 23, Sector 2, 024071,  Bucuresti, România

Telefon: 021 252 73 57

Fax: 021 252 08 15

Web: www.arca.org.ro

 

Programul General ”Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”

Fondul European pentru Refugiați, Programul Anual 2012

Proiect : Relocarea din Turcia în România a 40 de refugiați irakieni

Contract număr ERF12/01-06.01

Perioada de implementare: februarie - mai 2014