Cerere de ofertă pentru servicii de asistență pentru un refugiat din Siria relocat la Brașov

Organizaţia internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează în parteneriat cu Fundaţia Schottener Servicii Sociale proiectul STARRT I – Servicii de transfer şi Asistenţă pentru Refugiaţi Relocați din Turcia.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, Fondul Național pentru Azil, Migrație și Integrare, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

 

Conform contractului de finanțare în cadrul acestui proiect, sunt prevăzute servicii de asistență pentru un migrant din Siria care urmează a fi relocat în Brașov.

Prin prezenta cerere vă rugăm să ne transmiteți o ofertă de preț pentru servicii de asistență pentru un migrant din Siria care urmează a fi relocat în Brașov. Am aprecia transmiterea ofertei pâna la data de 19 aprilie 2017, prin e-mail, la adresa procurement.ro@iom.int.

Serviciile pentru care vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț sunt pentru o perioadă de asigurare a asistenței de 60 de zile, dintre care 15 zile activități de pregătire și coordonare cu OIM și Fundația Schottener, și 45 de zile de asistență directă pentru persoana relocată, care include:

·         Sprijin pentru organizarea unui eveniment local înainte de relocarea efectivă. La eveniment vor participa experţi ai OIM România şi ai IGI. 

·         Acordarea unui pachet cu bunuri de bază la sosirea în Brașov.

·         Acordarea de asistenţa materială directă – va fi acordată în funcție de nevoile specifice ale  migrantului.

 • Realizarea dosarului de anchetă socială.
 • Înscrierea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi plata asigurării medicale pentru două luni
 • Sprijin medical complementar (consultaţii medicale/medicamente, analize medicale)
 • Asistenţă psihologică
 • Asistenţă juridică
 • Sprijin pentru identificarea unui spaţiu de cazare pentru etapa ulterioară celor 45 de zile de asistenţă în proiectul STARRT I

·         Organizarea unui curs de iniţiere în limba română şi orientare culturală.  Cursul va avea o frecvență de 10 ore/săptămână timp de 45 zile.

 • Organizarea săptămânal de activități socio-culturale și recreative. Acestea includ participarea la spectacole și evenimente sportive, realizarea de vizite la obiective culturale (ex. muzee, cinema etc.), excursii etc.
 • Relaţionare cu autorităţile publice locale cu atribuţii în integrarea migranţilor şi cu comunităţile de migranţi.

 

Notă:

 • Durata maximă a contractului este de 60 de zile.
 • Organizația  va asigura raportarea tehnică și financiară către OIM România pe toată durata contractului.
 • OIM România va pune la dispoziția organizației documentele suport pentru realizarea raportării.
 • Costurile pentru acordarea de sprijin material, pachet de bun venit, chirie sunt incluse în bugetul aprobat al proiectului și sunt gestionate de OIM, Biroul în România.

 

Bugetul propus (conform Formularului anexat) va include costurile pentru:

·         Salariul consilierului desemnat de organizaţie să asiste persoana relocată (cu toate contribuțiile pentru angajat și angajator).

·         Servicii de contabilitate.

·         Organizarea evenimentului local (cu participarea reprezentaţilor autorităţilor publice local, ai comunităţilor de migranţi, maxim 25 de participanţi).

·         Consumabile.

·         Chirie, comunicații, transport local  (dacă este cazul).

·         Organizare activităţi recreative şi socio-culturale.

 

Cheltuielilor mai sus menționate li se pot adăuga și alte tipuri de costuri pe care organizația le consideră relevante pentru buna desfășurare a activității. 

Cerere de oferta pentru organizarea de cursuri de dezvoltare personala si antreprenoriale pentru migranti

Cerere de ofertă pentru achiziția de servicii de organizare şi furnizare de cursuri  de dezvoltare personală/antreprenorială pentru migranți

ÎN CADRUL PROIECTULUI: Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR)

Read more...

Cerere de oferta servicii de organizare evenimente

CERERE DE OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR)

Read more...

Cerere de oferta materiale de vizibilitate si informare

CERERE DE OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE MATERIALE DE VIZIBILITATE ȘI DE INFORMARE

Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată şi reintegrare (RVAR)

 

Read more...

RELANSARE - Achizitie servicii de închiriere apartamente sau servicii cazare în regim hostel în București (2)

I. Cadru general

Organizaţia internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează în parteneriat cu Fundaía Schottener Servicii Sociale proiectul STARRT I – Servicii de Transfer şi Asistenţă pentru Refugiaţi Relocaţi din Turcia (nr. contract FAMI/16.05.01).

II. Obiectivul selecţiei

(a) Închirierea de apartamente în Bucureşti (inclusiv în regim hotelier pentru 45 de zile),  începând cu luna Iunie 2017, după cum urmează:

·         1 apartament cu 3 camere pentru o familie cu 5 persoane (2 adulţi şi 3 copii)

·         1 apartament cu 3 camere pentru o familie cu 5 persoane (4 adulţi şi 1 copil)

SAU

(b) Cazare în regim hostel în Bucureşti pentru 45 de zile, pentru:

 • O familie cu 5 persoane (2 adulţi şi 3 copii)
 • O familie cu 5 persoane (4 adulţi şi 1 copil)

Read more...